EMNER

Slut med jerntæppet for arbejdere

Da EU for to år siden lukkede de gamle østblok-lande ind i varmen, frygtede mange danskere

, at billig østeuropæisk arbejdskraft ville vælte ind over grænserne. Derfor indførte vi som en sikkerhedsventil østaftalen, som skulle sikre at de arbejdstagere, der kom til landet fra øst for at blive ansat i danske virksomheder, kom til at arbejde under almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår. Det er siden hen blevet besluttet mellem Folketingets partier, at østaftalen skal udfases frem mod 2009, og at aftalen indtil da vil blive justeret. Det skal således blive enklere og lettere at rekruttere østeuropæisk arbejdskraft. Udfasningen af aftalen skyldes for det første, at det har vist sig, at frygten for de mange østeuropæere var overdrevet. Samtidig har vi faktisk hårdt brug for den udenlandske arbejdskraft i Danmark i disse år. Sagen er den, at det danske arbejdsmarked skriger på arbejdskraft. Vi har lige nu den laveste ledighed i 30 år, og det er jo i sig selv glædeligt. Men det skaber på den anden side også nogle problemer i form af flaskehalse. Især indenfor især bygge- og anlægssektoren. Det er derfor oplagt, at vi udnytter de muligheder, som udvidelsen af EU giver, for at tiltrække håndværkere fra de østeuropæiske lande. De kan virke som en sikkerhedsventil for det danske arbejdsmarked og dermed forebygge en overophedning med stigende inflation. Vi glæder os over, at reglerne bliver smidigere, så vi er i stand til at tiltrække den udenlandske arbejdskraft vi har brug for og samtidig sikre os at østarbejderne kommer hertil på ordentlige arbejdsvilkår i overensstemmelse med de danske regler og overenskomster. Vi har i Danmark ikke modtaget mange østarbejdere siden 2004. På nuværende tidspunkt er der faktisk kun under 5.000 borgere fra de nye EU-lande, der har arbejdstilladelse i Danmark. Det skal ses i sammenhæng med, at der er mere end 2,8 millioner danske lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Samtidig er det også værd at notere sig, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem, hvor skrappe regler et land har, og hvor mange østarbejdere landet modtager. Sverige valgte fra starten ikke at sætte restriktioner på deres arbejdsmarked, men de har ikke modtaget flere østarbejdere end gennemsnittet. Derimod har Østrig trods meget skrappe restriktioner modtaget mange østarbejdere. Alt i alt bør vi betragte udvidelsen af EU som en mulighed og ikke som en trussel imod det danske arbejdsmarked. Ligesom mange danske håndværkere i 1990’erne fik job i Tyskland, er der i dag tyske og polske håndværkere, der kommer til Danmark for at arbejde, fordi vi mangler arbejdskraften. Det er godt for samfundsøkonomien og dermed for det danske samfund.