Lokalpolitik

Slut med kommunal tålmodighed

Ingen planer om at lukke produktion, men formand kræver handling

Kar­sten Fre­de­rik­sen tror ikke på en luk­ning af løg­pro­duk­tion men kræ­ver, at virk­som­he­den ta­ger hen­syn til na­bo­er­ne.AR­KIV­FO­TO: Hen­rik Louis

Kar­sten Fre­de­rik­sen tror ikke på en luk­ning af løg­pro­duk­tion men kræ­ver, at virk­som­he­den ta­ger hen­syn til na­bo­er­ne.AR­KIV­FO­TO: Hen­rik Louis

Ø. BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommune fejlede i sag om den omstridte løgproduktion DanOnion på Gjerndrup Kartofler i Øster Brønderslev. Det fastslår Naturklagenævnet. Derfor skal kommunen nu i gang med at behandle sagen på ny, og her får de nærmeste naboer mulighed for at komme med deres holdning til sagen. Personligt tror formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K) dog ikke på, at virksomheden bliver tvunget til at flytte løgproduktionen. Men det afhænger helt af velviljen hos løgfabrikken. Ifølge Karsten Frederiksen bliver der holdt et møde med virksomheden inden sommerferien for at få afklaret, om den har til hensigt at begrænse støj- og lugtgenerne. Og herefter træffer kommunen så endelig beslutning om, hvorvidt der skal gives landzonetilladelse. - Vi vurderer nok stadig, at virksomheden har mulighed for at løse de problemstillinger, der er over for naboerne, men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at udvalgets tålmodighed er utrolig kort, og at vi ønsker at benytte den lovgivning, der er på området med henblik på at gøre forholdene optimale for naboerne, siger Karsten Frederiksen. For knap et år siden begyndte Gjerndrup Kartofler en sideløbende produktion af stegte løg virksomheden - til stor gene for de nærmeste naboer, der, via en advokat, har klaget til Naturklagenævnet over støj og lugt. Nævnet har nu givet naboerne medhold. Produktionen af løg kræver en landzonetilladelse og ikke blot en tilladelse, som kommunen gav i oktober sidste år, til de to nye skorstene, som løgproduktionen kræver. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), er naturligvis ikke stolt over ”næsen” fra nævnet. - Det har jeg det måske ikke alt for godt med, det viser jo klart, at Brønderslev Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen har taget fejl, siger han. Naboernes advokat, Anker Laden Andersen fra Hjulmand og Kaptain, henstiller til, at kommunen straks nedlægger forbud mod fortsat drift, men det er der ikke mulighed for, fastslår Karsten Frederiksen. - Fra forvaltningens side har man ikke på baggrund af det her vurderet, at man kan stoppe produktionen i og med, at virksomheden har mulighed for at løse problemstillingerne. Det være sig lugtmæssigt med yderligere filter og det være sig støjmæssigt med hensyn til at bygge en mur omkring de kompressorer, der er. Derfor skal vi give virksomheden en mulighed for at løse det, vi kan ikke bare lukke nu og her, siger Karsten Frederiksen, der har svært ved at skjule sin ærgrelse over, at sagen er nået så vidt. - Vi må konstatere, at lige fra starten af, har virksomheden ikke udvist særlig stor velvilje for at overholde den lovgivning, der nu engang er - det være sig lige fra, at man går i gang med at bygge uden byggetilladelse, at man sætter virksomheden i gang uden ibrugtagningstilladelse og det gør så igen, at vi nu skal have endnu et møde med virksomheden med henblik på at få afklaret, hvor vidt de har i sinde at drive deres virksomhed på en måde, så naboerne også kan være tjent med at være der, og det får vi afklaret inden sommerferien, siger Karsten Frederiksen, der afviser, at kommunen har været for passive i forhold til virksomheden. Ifølge formanden har kommunen gjort brug af de redskaber, der er mulighed for, og sidste år politianmeldte kommunen virksomheden, fordi den havde bygget uden byggetilladelse, men det har endnu ikke fået nogle konsekvenser for produktionen. - Det er desværre ofte sådan, at det er billigere at få tilgivelse, end det er at få lov, siger han og fortsætter. - Vi ønsker faktisk at løse problemstillingen sådan, at naboerne kan være tjent med at være der, om det så i sidste instans må betyde, at virksomheden ikke kan være på det sted, det må vise sig i den nærmeste tid, siger Karsten Frederiksen.