Lokalpolitik

Slut med kommunale blindgyder og omveje

Skrivebordet her på rådhuset i Støvring bliver borgerne i Rebild Kommunes indgang til hele den offentlige sektor. Ved lignende borde i Terndrup og Nørager og under ledelse af Karin Lynggaard skal 29 medarbejdere yde borgerne en optimal service helt ude i første række.foto jens morten

Skrivebordet her på rådhuset i Støvring bliver borgerne i Rebild Kommunes indgang til hele den offentlige sektor. Ved lignende borde i Terndrup og Nørager og under ledelse af Karin Lynggaard skal 29 medarbejdere yde borgerne en optimal service helt ude i første række.foto jens morten

REBILD:Den kommunale struktur kan være mere end almindelig svær at finde vej igennem. Især hvis man ikke på forhånd er helt klar over, hvor man skal hen i labyrinten af kontorer, forvaltninger, telefonomstillinger, fagpersoner og sagsbehandlere Og det bliver ikke lettere at finde vej, når politikerne i den nye storkommune har ændret både telefonnumre, e-mail adresser, vejnavne og byskilte på næsten alt og alle. Tingene er ikke længere, som de har været siden sidste gang kommunegrænserne blev lavet om for over 30 år siden - Mange borgere henvender sig uden at kunne fagudtrykkene og uden at vide præcis, hvor de skal hen, eller hvem de skal tale med. Og hvorfor skulle de også vide det, spørger Karin Lynggaard. Hun er leder af en helt ny afdeling i Rebild Kommune. Borgerservice, hvis fornemmeste opgave det er at kende hver en krog af den nye kommune, så borgeren ikke behøver bekymre sig om, hvordan labyrinten er bygget op. Så når Rebild Kommune slår dørene op 2. januar er det slet ikke nødvendigt at bevæge sig ind i labyrinten længere. Målet er nået, når man træder inden for på rådhuset i Nørager, Terndrup eller Støvring. Alle tre steder er borgerservice parat. - Har man et ærinde, der ikke egner sig til at blive behandlet i det åbne kontorlandskab i borgerservice, får man et kort i hånden, så man let finder vej gennem labyrinten uden at ende i blindgyder eller gå omveje, siger Karin Lynggaard, der regner med, at 80 procent af alle henvendelser til Rebild Kommune kan klares i borgerservice. Hovedindgangen Borgerservice i Rebild Kommune arbejder ud fra den enkelte borgers livssituation. Det nye er, at ligegyldig hvilken del af det offentlige, borgeren skal have fat i, kan de henvende sig i borgerservice. Det bliver borgernes hovedindgang til hele den offentlige sektor. - Måske er det en familieforøgelse, et dødsfald, en flytning eller en ændring i arbejdssituationen. Hvad som helst. Vi kan hjælpe med at få overblik over de ting, der skal gøres i forhold til det offentlige, siger Karin Lynggaard. Hvilke opgave, der skal løses af borgerservice og hvilke opgaver, der sendes videre i systemet er op til kommunalpolitikerne. Mest muligt lagt ud I Rebild mener politikerne, at så mange opgaver som muligt skal placeres i den nye afdelingen. Det stiller store krav til de 29 medarbejdere, der bemander de tre borgerservicecentre. - Vi har hele lovområder liggende, som ikke ligger andre steder. Så medarbejderne skal kunne rumme meget. Det er ikke sådan, at alle ved alt om alt, men alle ved noget om alt. Hvert fagområde har en hovedansvarlig, der skal være opmærksom på ny lovgivning og sørge for, at resten af medarbejderne får det at vide, siger Karin Lynggaard. Den plan er forlængst lagt, og i hele efteråret har medarbejderne været på kursus i både dette og hint. - På den måde bliver vi i stand til at løse rigtig mange opgaver uden at blande forvaltningerne ind i sagsbehandlingen, fortsætter hun. Borgeren får hurtigt behandlet sin henvendelse, og eksperterne for ro til at arbejde med mere krævende sager. - Der er ingen grund til at ringe til en ekspert i teknisk forvaltning, hvis der er rotter i haven, gadelyset blinker eller fordi skraldespanden ikke er blevet tømt. Det tager vi os af, siger Karin Lynggard. Der er dog stadig enkelte områder, hvor borgerservice afventer, hvordan henvendelesesmønstret kommer til at se ud, inden der træffes en beslutning. Nye opgaver på bordet Fra første dag i det nye år overtager kommunerne udstedelser af kørekort og pas fra politiet. Det betyder nyt udstyr og endnu mere uddannelse af personale. Politiets statistikker viser, at Rebild Kommune kommer til at udstede 3300 pas og 1700 kørekort om året. Selve udførelse foretages stadig centralt af politet, men opgaven med at sikre identiteten af borgeren og logistikken med at få pas eller kørekort til rette person står kommunerne for. I modsætning til nabokommunen mod syd, Mariagerfjordkommune, kan pas og kørekort udstedes fra alle borgerservicecentre i Rebild. - Vi har valgt, at kunne håndtere pas og kørekort i alle vores tre borgerservicecentre. Der er langt fra det yderste af Nørager til Støvring, hvis vi centraliserede det hele her. Det er dårlig service. Borgerservice handler om at fastholde kunder og ikke at støde dem fra os, siger Karin Lynggaard, der håber at landbetjentene, der tidligere har klaret en del af pas og kørekortopgaven, bliver siddende på de tre rådhuse i fremtiden. - Det sender et signal om, at rådhuset er det sted, hvor hele den offentlige sektor er til stede, siger Karin Lynggaard. Drift og selvbetjening Pas og kørekort er en enorm opgave og har derfor første prioritet lige nu. Personalet sidemandsoplæres på politigården i Aalborg og Hobro, og der skaffet de fornødne formularer og stempler til huse. På lidt længere sigt består den store opgave i driftsikkerhed på tværs af geografien. - Vi kan ikke vide, hvor folk henvender sig. Det skal vi have analyseret i 2007, så vi kan foretage de nødvendige tilpasninger af bemanding og åbningstider, siger Karin Lynggard. Det kan også blive nødvendigt at se på åbningstiderne i forhold til for eksempel børnefamilier, der kan have svært ved at nå på rådhuset i kontortiden. - Det er endnu ikke afklaret, men vi er meget åbne, siger Karin Lynggaard. På lang sigt skal kommunens selvbetjeningsmuligheder forberedes markant, så de mange muligheder kan udnyttes. Ansigtet udadtil De kommende medarbejdere i borgerservice har fra første færd været med til at sætte deres præg på det, der møder borgerne 2. januar. - Det er meget vigtigt, at medarbejderne ejer det her projekt, for det er Rebild Kommunes ansigt udadtil. Det er os, borgerne møder, når de tropper op på rådhuset, og vores stemmer de hører i telefonen. Mange vil sætte lighedstegn mellem den service, de får hos os, og den service de modtager af Rebild Kommune generelt, siger Karin Lynggaard. At det tager 10 gode oplevelser at opveje én dårlig er hun helt med på. - Succeskriteriet for, at Rebild Kommune kommer godt fra start er, om borgerservice er klar. Og det er vi, siger Karin Lynggaard.