EMNER

Slut med kulturinstitution

Det 103 år gamle andelsmejeri i Ravnkilde nu jævnet med jorden

I øje­blik­ket er en­tre­pre­nør­ma­ski­ner i gang med at pla­ne­re byg­ge­tom­ten på hjør­net af By­ga­den og Bydamsvej i Ravn­kil­de. Foto: Michael Byg­bal­le

I øje­blik­ket er en­tre­pre­nør­ma­ski­ner i gang med at pla­ne­re byg­ge­tom­ten på hjør­net af By­ga­den og Bydamsvej i Ravn­kil­de. Foto: Michael Byg­bal­le

RAVNKILDE:I øjeblikket har entreprenørmaskiner travlt med at afslutte arbejdet med at rive den gamle mejeribygning i hjertet af Ravnkilde ned. Det sker som led i byfornyelsesplanerne, og allerede omkring 1. november begynder dette arbejde efter planen. Det betyder endnu mere gravearbejde rundt i byen i bestræbelserne på at skabe bedre trafikale forhold samt etablere grønne rekreative åndehuller. Der har netop været afviklet en licitation over anlægsarbejdet i relation til den planlagte byfornyelse. og fra kommunens side rent administrativt overført 1,5 mio. fra budget 2006 til 2007 til byforskønnelsesprojektet. Samme entreprenør Ved licitationen er arbejdet med udførelsen af byfornyelsen i Ravnkilde og Rørbæk koblet sammen, så samme entreprenørfirma kommer til at udføre arbejdet de to steder. - Det betyder, at opstarten i Ravnkilde måske bliver forsinket en smule i forhold til tidsplanen, fordi vi i øjeblikket i forvaltningen er i gang med nogle alternative skitseforslag til placering af nye p-pladser ved forsamlingshuset i Rørbæk samt en planlagt vej-udmunding ved siden af, fortæller teknik- og miljøchef Peter Henneby. Lokal uenighed I lighed med Ravnkilde har en lokal. arbejdsgruppe længe arbejdet med byfornyelsesplanerne i Rørbæk. Her er der dog ifølge Peter Henneby internt uenighed om, hvordan området omkring forsamlingshuset skal udformes, derfor behovet for de supplerende skitseforslag. Som optakt til byfornyelsesarbejdet i de to landsbyer har der her i begyndelsen af oktober begge steder været afviklet informationsmøder. -Og modsat Rørbæk var der i Ravnkilde ikke så mange spørgsmål fra de omkring 30 fremmødte borgere, kun primært omkring udformning og placering af fremtidige hastighedsbegrænsninger rundt i byen, påpeger Peter Henneby. Hvornår alt arbejdet med at byforny Ravnkilde er afsluttet tør han ikke at give et konkret bud på. - Det afhænger meget af vintervejret, og under alle omstændigheder forventer jeg at vi kommer tæt på foråret, inden anlægsarbejdet er afsluttet, tilføjer teknik- miljøchefen.