Lokalpolitik

Slut med langtidsparkering

Karsten Frederiksen advarer mod at sælge Jernpladsen

BRØNDERSLEV:Byrådet har besluttet at sælge parkeringspladserne på Jernpladsen. En beslutning som formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen (K) advarer imod. Han opfordrer borgerne i midtbyen til at reagere, så alle pladser til langtidsparkering ikke forsvinder til fordel for to-timers parkering. - Jeg vil absolut ikke sælge de offentlige p-pladser. Fra at være langtidsparkering ændres de til to-timers parkering. Hvor skal de ældre borgere i området så parkere. Det er urimeligt overfor de borgere, der bor i midtbyen, at nærmeste langtidsparkering er banegårdspladsen. - Jeg håber, der kommer tilkendegivelser fra borgerne om, at byrådet har truffet en forkert beslutning, så byrådet besinder sig. Jernpladsens p-plads er udbudt til salg, og tilbud skal sendes til kommunen senest 22. april. - Men udbudet er heldigvis lavet sådan, at byrådet har mulighed for frit at vælge mellem de indkomne tilbud - og eventuelt forkaste dem alle, konstaterer Karsten Frederiksen. Til stor ærgrelse for Karsten Frederiksen blev sagen behandlet på det lukkede byrådsmøde. - Jeg havde ønsket, at principperne blev drøftet på et åbent møde og økonomien for lukkede døre. Jeg er ked af, at borgerne ikke får mulighed for at fremkomme med deres synspunkter og påvirke politikerne, inden byrådet træffer endelig beslutning om salg af p-pladserne. - Jeg forsøgte, at få byrådets garanti for, at man vil etablere et tilsvarende antal langtids p-pladser i området. Det fik jeg ikke garanti for. Først nej - nu ja Karsten Frederiksen gør opmærksom på, at virksomheder og private indbetaler 15.900 kroner pr. p-plads, hvis de ikke i forbindelse med byggeri kan etablere det rette antal p-pladser. - Og det er min opfattelse, at det ikke engang dækker halvdelen af, hvad det koster at etablere nye. Og slet ikke, hvis det indbærer at huse skal rives ned. At salget af offentlige p-pladser er blevet aktuelt skyldes, at Brønderslev Kommune har fået henvendelse fra en privat, der ønsker at købe Jernpladsen og har sendt kommunen et kontant bud. Kommunen fik sidste forår en lignende henvendelse fra et andet firma, og her sagde et enigt teknik- og miljøudvalg nej til salg. I efteråret henvendte et andet firma sig med samme ønske, og på teknik- og miljøduvalgets møde 9. december - hvor udvalgsformanden Karsten Frederiksen iøvrigt var fraværende - beslutter udvalget, at man vil drøfte sagen. - Efterfølgende kom der tilkendegivelse om, at firmaet ønsker at købe pladserne for x antal kroner. Den henvendelse behandlede udvalget, og der bliver indgået forlig. Beslutningen var, at man ville sælge hele pladsen. Men med en deklaration om, at højst 20 pladser måtte være med tidsbegrænsning, mens 15 pladser skulle fastholdes uden tidsbegrænsning, oplyser Karsten Frederiksen. Men det ønskede byrådet ikke at fastholde - i stedet skal tidsbegrænsning forhandles med køberen. - Jeg ser et problem i, at den første virksomhed ikke fik mulighed for køb, mens man efter anden henvendelse er villig til at sælge. Principielt kan alle byde ind. Dog må man formode, at kun de, der har interesse i lokaliteterne på Jernpladsen er interesset i at købe pladserne, tilføjer Karsten Frederiksen.

Forsiden