Lokalpolitik

Slut med markedsføring af Løkken med "Fucking fed ferie"

Politikere vil vende Løkkens image

LØKKEN:Hvis politikerne i Løkken-Vrå Kommune har magt, som de har agt, så er det slut med at lokke unge til Løkken med løfter om en "Fucking fed ferie" med fest, farver, sex, sol og glade dage, ligesom det skal være slut med, at unge får serveret spiritus af topløse, barmfagre kvinder. Løkken-Vrå Kommunes økonomiudvalg drøftede på et møde i går forholdene omkring Løkken. Det skete efter at Tina Ussing Bømler (R) havde krævet spørgsmålet rejst politisk. Det er specielt markedsføringen af BeachCamp.dk, der er faldet mange for brystet. Et enigt økonomiudvalg besluttede, at der nu skal kigges konkret på, hvordan man kan modvirke den udvikling, der er ved at ske i Løkken. - Vi inviterer nu politiet til et møde, så vi kan få klarlagt, hvilke værktøjer, kommunen har i betræbelserne på at få et Løkken, som alle ønsker, siger borgmester Knud Rødbro (Fællesliste).Knud Rødbro slår fast, at det ikke er specielt spiritus-udskænkningen, politikerne har noget imod, men mere markedsføringen af byen. - Vi kan også - sammen med politiet - lave ny regler. Men det skal være regler, som politiet er i stand til at håndhæve. Laves der regler, der ikke kan håndhæves, bliver det kun et slag i luften, siger han. Knud Rødbro er af den opfattelse, at næste skridt bliver en temadag i kommunalbestyrelsen, hvor der skal lægges en strategi, der rækker langt ud i fremtiden. Politikerne i økonomiudvalget mener, at de har mange redskaber at benytte til at præge udviklingen. Det er lokalplanen for Løkken, bevillingerne med mere. Intet ulovligt Knud Rødbro mener ikke, at der er mulighed for at inddrage restauratørernes bevillinger. Men han går så vidt og siger, at der også skal kigges på bevillingerne. - Forholdene i dag er ude af den ånd, vi har givet spiritusbevillingerne på. Det vil vi ikke stå model til. Løkken skal markedsføres på en måde, som vi alle er enige om. I Løkken er der i dag godt 30 bevillinger, og der er 12 diskoteker med mere, der har bevillinger til klokken 5 om morgenen. Knud Rødbro siger, at det er svært at inddrage bevillinger. - Vi har oplevet det med "Fedtebrød" i Aalborg, men her var der tale om en konkret ulovlighed. Politiet påpeger jo, at der ikke er noget ulovligt i PubCrawls, siger han. - Restauratørerne holder sig på lovens grund, men de går til grænsen. Spørgsmålet er så det moralske, siger Knud Rødbro. Han henviser til udtalelser fra politiet, der klarlægger, at der ikke er noget at komme efter. Tilfreds Tina Ussing Bømler siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at hun er tilfreds med udfaldet på mødet. Hun havde krævet, at de fire restauratører, der står bag de omstridte pubcrawls, får inddraget deres spiritusbevillinger. - Jeg er glad for, at der nu tages hånd om problemerne. Det er et stort skridt på vejen, at vi er enige om, at udviklingen er forkert.Tina Ussing Bømler er af den opfattelse, at politikerne kan præge udviklingen i en anden retning. - Vi har allerede nogle redskaber, som vi kan bruge omkring lokalplan og bevillinger. At Knud Rødbro ikke har samme opfattelse, må stå for hans regning, siger Tina Ussing Bømler. Tina Ussing Bømler understreger, at det ikke kun er pubcrawls, der skaber problemerne. - De er kommet i centrum, men faktisk burde vi tidligere havde haft en klar holdning til, hvilken vej udviklingen skal køre, siger Tina Ussing Bømler, der ikke er i tvivl om, at det er bedre at satse på familieturisme. Birthe Andersen (V) havde foreslået et borgermøde, men dette ønske er forpasset, da en gruppe borgere og handlende har taget initiativ til et borgermøde tirsdag aften omkring forholdene i Løkken.Hertil er invoteret politiet, borgmester Knud Rødbro og Pandrups borgmester Flemming Jansen (V). Pandrup er et eksempel på, hvordan man har formået at vende udviklingen. For 25 år siden havde man samme problemer i Blokhus, men har så valgt at satse på familierne fremfor de unge. For eksempel er der kun én diskoteks-bevilling i Blokhus. Restauratørerne bag BeachCamp.dk har allerede erklæret, at de er parat til at ændre markedsføringen med sloganet "Fucking fed ferie", når det har skabt så megen røre.