EMNER

Slut med projektpædagoger

Varmekasse for børn, der har brug for ekstra støtte, forsvinder

AALBORG:Står det til Aalborg Kommunes socialforvaltning er det slut med de såkaldte projektpædagoger i kommunens daginstitutioner. Ordningen, som blev indført for seks år siden, har ellers været en stor succes, og derfor frygter pædagogerne, at det rammer deres mulighed for at forebygge og hjælpe børn, som har brug for ekstra støtte. - Det er helt uforståeligt, siger faglig sekretær i BUPL, Liselotte Thomsen. - Varmekasse-ordningen har både fået ros af evalueringsrapporter og forældre, og i marts 2000 valgte man oven i købet at udvide den fra 23 til 30 pædagoger, fordi alle var så glade for den, forklarer hun. Forslaget er del af en større omlægning, som skal nedbringe den nuværende mangel på støttepædagoger. Men BUPL mener ikke, det er vejen frem. - Forvaltningen har - til lejligheden - opfundet et begreb, som de kalder for ressource-pædagoger. Det sker ved at sammenlægge det nuværende støttepædagog- og projektpædagogkorps. Men for os at se bliver det rent støttepædagog-arbejde, de skal tage sig af, og derfor bliver der ingen tilbage at tage sig af det forebyggende arbejde, som projektpædagogerne hidtil har haft som primær opgave, forklarer Liselotte Thomsen. Hun frygter - ligesom flere andre - at omlægningen på sigt vil give bagslag. - Jeg forstår godt, at der er brug for flere støttepædagoger. Men selvom forslaget måske vil nedbringe ventelisten, risikerer vi omvendt også, at den bliver længere, fordi der ikke er nogen til at klare de mindre problemer i opløbet, mener hun. BUPL vender sig også mod et forslag om at lave om på normeringen, så der fremover kan være helt op til otte børn i en gruppe med tre pædagoger. - I dag må der højst være seks. Og selvom forslaget lægger op til, at der fremover kan være mellem fem og otte afhængigt af børnenes behov, kan man godt frygte, at det nærmere bliver otte, for udviklingen betyder desværre, at flere og flere har behov for hjælp, siger Liselotte Thomsen. Hun tilføjer, at BUPL heller ikke er vilde med den decentralisering, der lægges op til i forbindelse med omlægningen. Ændringen betyder blandt andet, at det fremover bliver de lokale småbørnschefer, som skal visitere støttepædagogerne, og fagforeningen tror ikke, at det bliver nær så fleksibelt som det nuværende system. - For at tydeliggøre, hvad der skal til for at udløse en støttepædagog, har man lavet forskellige niveauer for, hvornår man kan tildele en pædagog. Forslaget er sådan set glimrende. Men problemet er bare, at politikerne i forbindelse med 1. behandlingen vedtog en formulering om, at småbørnscheferne også kan tildele en pædagog "efter en samlet vurdering af institutionen", og så synes vi desværre, at det bliver utydeligt igen, siger Liselotte Thomsen.