Slut med rabat til hjemmekompost

Alle kan få gra­tis kom­post­be­hol­der, men in­gen ra­bat for at bru­ge den. ar­kiv­fo­to

Alle kan få gra­tis kom­post­be­hol­der, men in­gen ra­bat for at bru­ge den. ar­kiv­fo­to

{ HOBRO: Det er slut med affaldsrabat til borgere i den tidligere Hobro Kommune, som komposterer husholdningsaffald. Hidtil har de fået et afslag på 240 kroner i renovationstaksten, fordi brug af hjemmekomposter giver mindre affald til forbrænding og dermed færre udgifter til kommunen. Ændringen skyldes Mariagerfjord Kommunes nye affaldsregulativ, der giver ensartede forhold i hele kommunen. Niels Peter Christoffersen (S), Hobro, opfordrede på byrådsmødet teknisk udvalg til at arbejde på at få rabatten tilbage. - Husholdninger, der bruger hjemmekomposter, afleverer vægtmæssigt op til 30 procent mindre affald, argumenterede han. Med det nye affaldsregulativ kan alle få en gratis kompostbeholder.