Løkken

Slut med samarbejde

Løkken-Vrå kommune udtræder 1. februar 2005 automatisk af Formidlingsenheden for Jammerbugtkommunerne. Og med udgangspunkt i sammenlægningsforhandlingerne i den nye kommunestruktur er socialudvalget indstillet på at opsige det hidtidige samarbejde indenfor Koordinationsudvalgets område med ophør til udgangen af 2005. Hermed er kommunen frit stillet med hensyn til at kunne starte et tættere samarbejde på området inden den endelige kommunesammenlægning fra 1. januar 2007.