Lokalpolitik

Slut med slam over grundvandet

Forsøger at stoppe udbringning af spildevandsslam i følsomme områder

HJØRRING Kommune vil overtale landmændene til at holde op med at bruge spildevandsslam som gødning i områder, hvor grundvandet skal beskyttes. I dag er det muligt at gøde med spildevandsslam, der holder sig under forskellige grænseværdier, men Plan- og miljøudvalget vil sætte en stopper for det på marker i vandværkernes indvindingsområder og områder med særlige drikkevandsinteresser. Det kan nemlig ikke udelukkes, at der findes stoffer i spildevandsslam, som man i dag ikke kan påvise. Kommunen har ikke hjemmel til direkte at forbyde landmændene at sprede spildevandsslam i de følsomme områder. Frivillige aftaler I første omgang vil Plan- og miljøudvalget derfor stille krav om at der ikke udbringes slam på den landbrugsjord, som kommunen selv ejer og forpagter ud i følsomme områder. - Vi er sikre på at vi sagtens kan indgå frivillige aftaler med landmændene om resten af jorden. Der er så mange landbrugsarealer i Hjørring Kommune, at det ikke er noget problem, siger Per Harfeld. Der er kun brug for 800-900 hektar jord for at slippe af med Hjørring Kommunes samlede produktion af spildevandsslam. Det svarer til lidt over 1 procent af det samlede landbrugsareal i kommunen. Ikke desto mindre er ca. en tiendedel af spildevandsslammet hidtil blevet spredt på marker i nærheden af vandværker eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.