Socialforhold

Slut med støtte til Hverdagsliv

Bevilling til populært projekt for ensomme unge er brugt op

Projekt Hverdagsliv har givet mange af deltagerne mod på at komme videre med tilværelsen. Her er det f.eks. Belinda Nielsen, som både fik et skub til at komme ud blandt andre unge og finde noget, hun interesserede sig for.
Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

Projekt Hverdagsliv har givet mange af deltagerne mod på at komme videre med tilværelsen. Her er det f.eks. Belinda Nielsen, som både fik et skub til at komme ud blandt andre unge og finde noget, hun interesserede sig for. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

AALBORG:Selvom Projekt Hverdagsliv på Træningshøjskolen i Nørholm efterhånden har hjulpet mange unge til at komme videre med deres tilværelse, lukker og slukker forsøget måske om kort tid. Bevillingen fra Socialministeriet er i hvert fald brugt op, og derfor hænger fremtiden i en tynd tråd. - Det er frygteligt frustrerende at skulle lukke noget, som alle er enige om har gjort en stor forskel, siger Karin Kristensen. Hun har gennem de sidste tre år - sammen med sin kollega Niels Pedersen - udgjort den faste kerne i projektet. Og de mener begge, det vil være synd og skam at stoppe nu. Projektet har nemlig været god til at gribe fat i de unge, som ofte tabes i det etablerede system. Blandt andet fordi de er ensomme, angste, depressive eller vant til at isolere sig i forhold til resten af samfundet. Men via Hverdagsliv har de alligevel fået et nænsomt skub i den rigtige retning - for eksempel i forhold til uddannelse, skole, behandlingsforløb eller beskæftigelse. - Udgiften pr. ung har ligget lige under 8000 kroner om måneden, fortæller Karin Kristensen og Niels Pedersen. - Og det beløb kan man så sammenholde med, hvad det vi koste samfundet, hvis den unge havner i kriminalitet eller kommer så langt ud, at samfundet må sætte ind med dyrere foranstaltninger, mener tovholderne. Forsøget, som har fået 2,4 millioner kroner i støtte fra Socialministeriet, er løbende blevet vurderet af deltagerne, og ifølge en ekstern evalueringsrapport vil det være en ¿forbrydelse imod anvendelsen af statens og kommunens ressourcer¿, hvis man ikke fortsætter arbejdet. - Vi håber meget, det lykkes os at få lov at fortsætte, siger Karin Kristensen. - For eksempel som en del af Aalborg Kommunes Ungdomscenter og det opsøgende arbejde, som findes i forvejen, forklarer hun. Ifølge Karin Kristensen vil det koste omkring 1 mio. kroner om året - eller lidt mere end de 800.000, som man hidtil har haft. - Men det var også lidt i underkanten, mener hun. - Vi er jo to fastansatte, og der er også andre udgifter, som helst skal dækkes ind, tilføjer hun.