Slut med tegnefilm fra fællesantennen

FJERRITSLEV:På trods af at bestyrelsen i Fjerritslev Antenneforening har helt klare intentioner om at der skal være en så bred programflade som muligt, må bestyrelsen konstatere, at der efter generalforsamlingen er hverken, børne- eller nyhedskanaler på programfladen. På grund af kritik fra tidligere års afstemninger om programmer havde bestyrelsen i år udarbejdet en stemmeseddel med en række kanaler, der kunne stemmes ud eller ind. Det gav som resultat, at CNN, Viasat Sport, Disney/Toon Disney og Cartoon Net Work/TCM blev stemt ud. TV2 Film, der for tiden ligger som prøvekanal, blev stemt ind. Det samme gælder TV2 Charlie, der blev stemt ud sidste år, men som nu kommer ind igen. Der var en del frustration hos forældre og bedsteforældre, der skulle hjem og fortælle børn og børnebørn, at der ingen tegnefilm er at se på flimmeren. Og det udløste en del kritik, men en afstemning er en afstemning, derfor var der ikke noget at gøre. Bestyrelsen vil se om der en mulighed for at få programændringer med som et punkt, når der holdes en ekstra generalforsamling om nogle vedtægtsændringer. En af disse ændringer er, at man kun har stemmeret til den programpakke, man er tilsluttet. Det vil sige, at medlemmer, der kun har den lille pakke, ikke er medbestemmende om betalingskanaler i den store pakke. Forslaget blev vedtaget med stor majoritet og skal endelig vedtages på en ekstra generalforsamling.