Slut med to på stuerne

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har sat ja til, at der inddrages to stuer på Plejehjemmet Risager til aflastningspladser. Det sker for deltvist at undgå to- sengs-stuer til aflastning. Dermed følger byrådet social- og sundhedsudvalgets og økonomiudvalgets ønsker. Gennem længere tid har der været en del kritik af, at aflastningspladserne på Plejehjemmet Risagerlund er to-sengs-stuer. Det har været et ønske at ændre på dette så snart det er muligt, og det er det nu. Ventelisten til plejeboliger er for tiden på 12 personer, hvoraf én har Plejehjemmet Risagerlund som højeste prioritet, og to har Risagerlund som tredjeprioritet. De øvrige er fordelt på de andre plejehjem/plejeboliger.De, som står på venteliste med Risagerlund som prioritet, har stået på ventelisten i henholdsvis ca. to månder og én måned. I og med, at der vælges at inddrage de to næste stuer, der bliver ledige på Risagerlund, vil der være syv stuer til aflastning. I dag er der fem stuer, og der er to på hver. Fire af stuerne kunne bruges som enestuer, mens de tre fortsat er dobbeltstuer. Dermed vil der fortsat være 10 pladser til aflastning på Risagerlund. Der vil fortsat være to på dobbeltstuerne i det omfang, det er nødvendigt. Det understreges, at det ikke må gå ud over den skærmede enhed på Plejehjemmet Risagerlund.