EMNER

Slut med tog på tværs af to veje

Overkørsler i Svenstrup og Ellidshøj skal nedlægges, så togene mellem Aalborg og Århus kan komme hurtigere frem.

Fremtidens tog mellem Aalborg og Århus vil nå hastigheder på op mod 200 kilometer i timen for at opfylde målsætningen om en transporttid på to timer mellem de to byer, og derfor har Banedanmark udpeget to jernbaneoverkørsler i Aalborg Kommune til nedlæggelse. De to overkørsler ligger i henholdsvis Svenstrup og i Ellidshøj. I Svenstrup foreslår teknik- og miljøforvaltningen, at trafikken på tværs af jernbanen sikres ved, at Dall Møllevej lægges om, så den sluttes på Hobrovej cirka 400 meter mod syd og undervejs er ført under jernbanen. I Ellidshøj lyder forslaget på en omlægning af Mjels Brovej, så den sluttes til Ellidshøjvej i et t-kryds cirka 350 meter syd for den nuværende tilslutning. I Ellidshøj føres vejen over jernbanen. Strid om regningen Forvaltningen indstiller desuden til teknik- og miljøudvalget, der skal behandle sagen torsdag, at politikerne udover at pege på nævnte løsninger ud af fire alternativer for hver af de to byer, meddeler Banedanmark, at Aalborg Kommune forventer, at der indgår anlæg for cyklister i de to løsninger, og at det statslige foretagende betaler regningen. Det sker som reaktion på, at Banedanmark på et møde 5. november gav udtryk for, at Aalborg Kommune selv afholder udgiften til de ekstra foranstaltninger. Teknisk forvaltning ser imidlertid det som en opgave for Banedanmark, fordi der er anlæg til de svage trafikanter ved de eksisterende overgange.