EMNER

Slut op om vores aktiviteter

PSYKISK SYGDOM: Vidste du, at hver tredje, der læser dette læserbrev har et familiemedlem, en nær ven eller en anden, nær tilknytning til en, der er psykisk syg? Jeg anede det, men fik det bekræftet, da Bedre Psykiatri i Vendsyssel havde kaldt hver tredje vendelbo til møde i Maskinhallen i Frederikshavn. Her kunne man overordnet høre om de planer Bedre Psykiatri har for sit fremtidige virke samt om de støttemuligheder, landsforeningen kan tilbyde. Curtis Brown og Hanne Bøttger fra landsforeningen for Bedre Psykiatri satte på levende vis de fremmødte ind i landsforeningens mange muligheder samt gav konkrete råd til nye såvel som mangeårige pårørende til psykisk syge. Det var interessant at erfare de konkrete krav på hjælp en psykisk syg under 37 år har for ikke at nævne, hvad pårørende har krav på. Vi opfordrer nu hver tredje læser af dette indlæg til at slutte op om de kommende aktiviteter i vores lokalforening til gavn for såvel den psykisk syge som sig selv.