Slutning på indlæg

Forurening 1. april 2011 06:00

(Af tekniske årsager var de sidste linjer forsvundet fra nedenstående indlæg i onsdagsavisen, og vi bringer derfor slutningen igen - inklusive de manglende linjer. Vi beklager.) Af Poul Erik Bjerg landmand, Løkkenvej 420, 9700 Brønderslev TILFØJELSE: DMU er en forskningsinstitution med en bestemt politik, idet der er ca. 175 biologer, der uanset faglighed mener, at landbruget forurener med kvælstofudledning. Men fakta er, at der skal være balance mellem kvælstof og fosfor - ellers regulerer vandmiljøet selv og producerer kvælstof via algeproduktion. Dvs. at er der for lidt N i vandet, hentes luftens kvælstof ned i vandmiljøet ved hjælp af blågrønalger. "Dansk miljøpolitik er simpelt hen på kollisionskurs med økosystemet" (cand.agro. Poul Vejby-Sørensen). Derfor må kampen med DMU tages nu: "Forskningsinstitutionen" DMU er overflødig, da naturen åbenbart ikke vil rette sig efter den.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...