Fodbold

Slutspilsplaner tæt på dødsdom

De jyske klubber vender DBU's udspil ryggen

HERNING:Forslaget til en ny struktur i toppen af dansk fodbold fik lørdag noget, der ligner en definitiv dødsdom, da de jyske fodboldklubber mødtes til delegeretmøde i Herning Kongrescenter. De jyske repræsentanter er nemlig klar med det røde kort til turneringskommissionens oplæg, og alt tyder på, at der ikke vil være et tilstrækkeligt stort flertal, når Dansk Boldspil-Unions (DBU) repræsentantskab mødes i næste måned. - Der var skingrende enighed om at stemme nej. Der var ingen vaklen i troen på, at DBU's forslag er dårligt, sagde Benny Hansen, formand for Jydsk Boldspil-Union (JBU). Det stod klart før delegeretmødet, da JBU-formanden havde haft møde med 32 af de 36 repræsentanter. De manglende tre havde allerede givet formanden tilsagn om at stemme nej til DBU's forslag til en ny turneringsstruktur. Hvis alle 36 JBU-repræsentanter stemmer nej på DBUs kommende repræsentantskabsmøde, kræves der kun yderligere to nej-sigere for at stemme forslaget om en ny turneringsstruktur ned. Og ud over JBU's repræsentanter har DBU's kasserer, Torben Mogensen, og Skive IK's formand, Hans Kurt Larsen allerede tilkendegivet, at de vil stemme nej. Ændringer af turneringsstrukturen kræver, at tre fjerdedele eller 108 af de 145 på repræsentantskabsmødet stemmer for, og det ser altså ikke ud til at kunne nås. - En snæver liga på otte hold i den ene halvdel af turneringen vil skabe yderligere afstand mellem de bedste og de næstbedste, og det ønsker vi ikke. Derfor kan JBU under ingen omstændigheder bakke op om en reducering af antallet af hold på øverste niveau, siger Benny Hansen, formand for Jydsk Boldspil-Union. - Det er selvfølgelig nemmere at dele pengene, hvis der kun er otte hold, men vi kan ikke gå ind for en model, som efter vores opfattelse ønskes vedtaget ud fra økonomiske og ikke sportslige begrundelser, fortsætter Benny Hansen. - Det bliver svært DBU's formand, Allan Hansen, var til stede på mødet i Herning og kan efter mødet godt se, at det bliver mere end almindeligt svært at samle det fornødne flertal for den foreslåede strukturændring. - Med lidt hovedregning kan jeg godt se, at det kan blive svært at få forslaget vedtaget, men det er fra nu og frem til repræsentantskabsmødet, at debatten skal stå, siger Allan Hansen. - Min holdning er egentlig, at vi ikke skal have et slutspil, men ud fra de ønsker, der er fremkommet fra klubberne, er den fremlagte model den bedste, og jeg kan ikke lige nu se nogen bedre model. Det er imidlertid tydeligt, at der er delte meninger om den, men jeg synes, vi skal se på både det sportslige og det økonomiske. For mange ser på enten det økonomiske eller det sportslige, fortsætter han. Allan Hansen betegner en ny struktur som "det muliges kunst", hvor det er vanskeligt at finde en model, alle kan gå ind for. Samtidig ser han gerne, at der findes en model for dansk fodbold, der kan køre i mange år. Jyderne møder op med to alternative forslag til en ny turneringsstruktur på DBU's repræsentantskabsmøde den 22. februar. I korte træk lægger JBU op til en fremtidig Superliga med enten 14 eller 16 hold. /ritzau/