Kina

Slutspurt for Kinatræf

AALBORG:Slutspurten er sat ind i planlægningen af det store skandinavisk-kinesiske virksomhedstræf i Aalborg 10.-12. maj næste år, Scandinavia-China Partnership 2004. Danske virksomheder, som i maj vil have chancen for at knytte samarbejdskontakter til kinesiske - eller evt. svenske og norske - virksomheder, kan nå at melde sig til inden jul. Der er plads til 75. Knapt 60 har meldt sig, herunder flere institutioner som Industrialiseringsfonden for Udviklingslande - IFU, rederiforeningen, Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks Jordbrugsforskning, men ellers en bred vifte af virksomheder fra landbrug både energi og miljø, fødevaresektoreng, it og elektronik, tekstil og handel. Fra Nordjyllands svenske samarbejdsregion, Västra Götaland, er plads til 25 virksomheder, og her er den sidste plads endnu ikke booket. Der er planlagt deltagelse af et tilsvarende antal virksomheder fra Sydnorge, men bookingen er ikke indledt. Finansieringen af arrangementet er forskellig for EU-landene og Norge. Norddanmarks EU-kontor samler deltagerne fra EU-landene Danmark og Sverige i et fælles katalog, får det oversat til kinesisk, og sender det til Beijing, hvor den kinesiske counterpart, det statslige handelskammer, vil matche møder med kinesiske deltagere.