Lokalpolitik

Slutspurt skal redde de borgerlige partier

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti presset i valgkampens sidste fase

AALBORG:De borgerlige partier får efter alt at dømme ualmindelig svært ved at fravriste Henning G. Jensen (S) borgmesterkæden. Det viser den meningsmåling, som Jysk Analyseinstitut har foretaget for NORDJYSKE Medier. Og i den borgerlige lejr er der da også skuffelse. Men både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti sætter sin lid til, at de i løbet af de kommende 14 dages valgkamp kan overbevise vælgerne om det fornuftige i at stemme borgerligt. De borgerlige spidskandidater understreger samstemmende, at der jo kun er tale om en meningsmåling, - Jeg tror ikke på, målingen holder. Jeg er sikker på, at vi går frem i Aalborg, og folk synes godt om vores reklamemateriale, siger Vibeke Gamst (K), der erkender, at V, K og DF formentlig får kraftigt brug for De Radikales støtte. - Det ser ud til, at De Radikale går frem, og måske er der andre hos De Radikale, der vil noget andet end Preben Pedersen, siger Vibeke Gamst, som erkender, at det bliver vanskeligt at få Preben Pedersen til at pege på de borgerlige under konstitueringen. Dansk Folkeparti får i meningsmålingen fem procent af stemmerne. I Aalborg Kommune fik partiet sidste gang 5,99 procent, og Tommy Eggers (DF) lægger ikke skjul på, at han har sat næsen op efter otte procent ved valget 15. november. - Jeg kan ikke se årsagen til tilbagegangen. Vi ved ikke, hvor Anita Knakkergaards stemmer går hen, men det burde under alle omstændigheder blive opvejet af den landspolitiske tendens, siger Tommy Eggers, der tilføjer, at DF altid får flere stemmer, end meningsmålingerne spår. Eggers tvivler Tommy Eggers tvivler dog på, at V, K og DF får et flertal. - Men det er ikke De Konservatives eller Dansk Folkepartis skyld. Venstre har taget en masse initiativer i forbindelse med valgkampen, men de må ud og vise, at de kan opnå større tilslutning. Tommy Eggers tror, Henning G. Jensen fortsætter som borgmester, og han afviser ikke et samarbejde med S. - Det valgforbund, vi har med V og K, gælder kun til kl. 20 på valgaftenen, understreger han. På trods af den klare tendens i meningsmålingen holder borgmesterkandidat Mariann Nørgaard (V) fast ved, at der i forhold til valget i 2001 kun skal flyttes ét mandat. - Rigitg mange vælgere beslutter sig først i de sidste dage før valget, og vi har mange lokale kandidater i spil, så det er stadig helt åbent, hvordan det går. Vi vil arbejde hårdt i de næste 14 dage op til valget, og jeg er fortrøstningsfuld. Mariann Nørgaard håber, at De Radikale vil samarbejde. - Sidste gang valgte Preben Pedersen jo at samarbejde med Henning G., og det har jeg respekt for. Men selvfølgelig vil vi søge samarbejde med De Radikale. Jeg har et godt forhold til Preben Pedersen og til nummer to på De Radikales liste, som er vores sognepræst her i byen, og som jeg kender godt. Jeg ved godt, at Preben Pedersen har følt sig meget forpligtet til at samarbejde med Socialdemokraterne, men vi må vente og se, hvad der sker.