Ungdomsuddannelser

Små årgange skal kunne levere flere lærlinge

MAN Diesel har optrappet lærlingeantallet og værft har klar strategi

John Ole­sen, Man Die­sel: - Små ung­doms­år­gan­ge gør det ikke nem­me­re, men vi er be­gyndt at tage fle­re lær­lin­ge. Foto: Ul­rik Bang

John Ole­sen, Man Die­sel: - Små ung­doms­år­gan­ge gør det ikke nem­me­re, men vi er be­gyndt at tage fle­re lær­lin­ge. Foto: Ul­rik Bang

FREDERIKSHAVN:På fællestillidsmand John Olesens skrivebord på MAN Diesel i Frederikshavn står der en lærling i pap. - Vi har fået budskabet, og vi har været langt nede, hvad lærlinge angår, men er begyndt at mande op, siger John Olesen. - Problemet er, at ungdomsårgangene ikke er så store, og at indtaget på lærlingeuddannelserne derfor heller ikke så store. Derfor er modernisering af uddannelserne, så de virker mere tiltrækkende på de unge også et emne, som bliver taget op, siger John Olesen om indholdet af det møde blandt andet han er indkaldt til på EUC Nord senere i denne måned. På motorfabrikken har der tidligere været helt op til 70 lærlinge. Lige nu er der, trods adskillige hundrede timelønnede, kun 24 lærlinge fordelt på uddannelserne som maskinarbejdere, industriteknikere, elektrikere, skibsmontører og former. - Men det er et fornuftigt niveau, mener John Olesen. - Eftersom der er to typer lærlingeuddannelser - den konventionelle ved drejebænken og CNC, og vi har næsten ikke manuel bearbejdning mere og kan derfor kun tage CNC-lærlinge ind. Men det er helt sikkert, det bliver et problem for industrien, hvis der ikke uddannes lærlinge nok, siger John Olesen. Tillidsmand Henrik Olesen, Orskov Yard, siger at værftet for tre år siden anlagde den klare strategi, at ansætte mellem to og tre lærlinge om året. - Det er bedre med færre, der virkelig lærer noget, end som i gamle dage, hvor der måske var 50-100 lærlinge på det gamle Ørskov, siger Henrik Olesen. Han peger samtidig på, at der var ni ansøgere ved seneste lærlingeindtag. - Det er da et positivt udtryk for, at de unge godt vil have den uddannelse. Men lønnen skal også være i orden, hvis man vil tiltrække de unge. Mange stifter både hjem og familie i den alder, påpeger tillidsmanden.