EMNER

Små børn vokser op på institution

KØBENHAVN:Små børn, der er fjernet fra svært belastede hjem, risikerer at tilbringe hele deres barndom på institution. En undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet viser, at op imod 40 pct. af de syv-otte årige børn, der er fjernet fra hjemmet, bor under institutionslignende forhold. - Det er vi overraskede over, fordi det er den almindelige opfattelse, at man vil tilstræbe at anbringe de små børn, som man regner med skal være anbragt længe, under så familielignende former som muligt. Det har man ikke gjort med relativt mange af de her børn, siger Tine Egelund, der har stået i spidsen for undersøgelsen. Hun understreger, at almindelige plejefamilier ikke er gearet til de svært belastede børn og deres familier. Hun foreslår derfor en udvidet brug af professionel familiepleje for at give børnene en opvækst, der ikke bliver alt for institutionspræget. - Det kunne være et større udbud af små socialpædagogiske opholdssteder indrettet på de små børns særlige behov. Eller det kan være professionelle i en familie, som er plejeforældre for børnene. Barnet har brug for en anden og mere specialiseret indsats, end den meget vigtige indsats som en almindelig plejefamilie kan give, siger hun. Inger Thorman, medlem af Børnerådet og psykolog på Skodsborg Observations- og Behandlingshjem nord for København, mener ikke, at der er noget i vejen med at anbringe børnene på institutioner, men hun efterlyser mindre institutioner med færre børn. - Vi ønsker for børnene, at de kommer ud i et mindre miljø, hvor der er færre skift. Men hvor er der et miljø, der kan klare dem? Vi kunne tænke os at lave et lille børnehjem for seks børn. Et professionelt sted, hvor man samtidig kan sikre, at børnene kan blive fra vugge til 18 år. Et sted hvor man med sikkerhed ikke smider dem videre fra. Hun oplever, at almindelige plejefamilier kommer til kort, når de har et barn med særlige behov, herunder for eksempel et barn, der er født med alkoholskader. - Vi bliver ofte ringet op af plejeforældre, som er ved at rive håret ud af hovedet på sig selv, og som føler sig alene med opgaven. Problemet med plejeforældre er, at man privatiserer en offentlig opgave. Det er fagligheden og ikke det gode hjerte, der gælder, siger hun. Inger Thorman understreger, at selv professionelle som psykologer og pædagoger kan have svært ved at overkomme livet som plejefamilie med for eksempel alkoholskadede børn, som hun arbejder med. - Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt, at begge voksne er i hjemmet på fuld tid og tager sig af barnet, siger hun. Det er blandt andet psykisk udviklingshæmmede børn, børn med hyperaktive tilstande som DAMP/ADHD og børn med psykiatriske lidelser, der indgår i undersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet. Her har forskerne fulgt godt 600 børn fra årgang 1995, der er eller har været anbragt uden for hjemmet. Over halvdelen af sagerne er startet under morens graviditet eller før barnet var et år, og en fjerdedel er tvangsanbragte. I 44 pct. af sagerne har mindst en af forældrene været anbragt uden for hjemmet i barndommen. Næsten halvdelen af forældrene har eller har haft et stort forbrug af alkohol, hash, narkotika eller angstdæmpende/beroligende medicin. /ritzau/