Børnepasning

Små børnehaver truet af lukning

Børnehaverne i landsbyerne Døstrup og Oue indstilles til lukning i et forslag fra forvaltningen til ny struktur

To små børnehaver i Mariagerfjord Kommune, Oue Naturbørnehus og Døstrup Børnehave, udpeges til lukning i et forslag fra forvaltningen til ny struktur på dagtilbudsområdet. Faldende børnetal bruges som begrundelse for at nedlægge børnehaverne, der er normeret til henholdsvis 22 børn (Oue) og 35 børn (Døstrup). - Vi har ikke taget stilling til noget. Nu sender vi forslaget ud i høring, hvor daginstitutionerne skal have lov til at komme med deres svar, siger formand for børne- og familieudvalget, Venstremanden Mogens Jespersen. Hensigten med at lukke nogle børnehaver og lave fælles ledelse for andre er at finde besparelser. Hvis ændringerne føres ud i livet som foreslået, kan der på sigt spares 3,6 mio. kr. om året. Mogens Jespersen taler om en "lynhurtig proces", der kører sideløbende med debatten om skolestrukturen, hvor der som bekendt er lagt op til lukning af otte skoler. Daginstitutionerne har frist til at komme med svar 26. november. Børne- og familieudvalget behandler dem på sit møde 7. december, hvor man også indstiller til byrådet vedrørende skolestrukturen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende torsdag.