Små brydere klarer isen

Alba og Jacob Peder holder Limfjorden og Mariager Fjord sejlbare

NORDJYLLAND:Foreløbig klarer skibstrafikken den is, der har dannet sig i Limfjorden - værst ved Aggersund, hvor brovagt Hans Melgaard forventede, at den åbne rende efter et solidt 1000 tons hollandsk fragtskib, som gik igennem fredag eftermiddag, allerede blev lukket til igen i løbet af i nat. - Isen er ved at gro sammen igen, siger brovagt Hans Melgaard fra Aggersundbroen. Når isen bliver for tyk, tilkaldes slæbebåden Alba fra Aalborg, og den var allerede i aktion torsdag ved Aggersund. Statens tre isbrydere - med base i Frederikshavn - kan ikke bryde is i Limfjorden, hvor der er for lidt vand til de store, tunge fartøjer. Thorbjørns dybgang er 4,8 meter, Danbjørn og Isbjørns 6 meter. I Løgstør melder havnevæsenet om nogenlunde besejlingsforhold. - Der er da is, men ikke i sejlrenden. Men hvis frosten fortsætter, og det tyder vejrmeldingerne jo på, så kan renden snart lukke til, mener Hans Jensen fra havnevæsenet. I løbet af torsdagen så det lidt voldsomt ud med isdannelserne, men så snart enkelte skibe sejlede igennem, blev der ryddet op. Kanalen derimod er helt lukket, siger Hans Jensen. - Hvis østenvinden fortsætter sammen med frostgraderne, får vi problemer i løbet af få dage. Men vinden kan pludselig ændre sig og dreje rundt og lave oprør i vandet, og der skal ikke så meget til, før det kan rokke rundt på isen. Men de lover jo op til 15 graders frost, konstaterer han. De isflager, han har observeret ud for Løgstør Havn, har været 8-12 cm tykke og det er noget, der vil noget. Slæbebåden Alba fra Aalborg Havn A/S forventer ikke at komme i aktion med isbrydning i weekenden. Båden har en bugseringsopgave i morgen eftermiddag, så da er det i hvert fald udelukket, og på nuværende tidspunkt er der ikke anmeldt trafik fra vest. - Men torsdag, da vi sejlede ud til Aggersund, var der is på 5-10 cm hele vejen fra Egholm og ud til broen. Da vi sejlede tilbage havde forholdene ændret sig, så der atter var åbent vand, så forholdene kan hurtigt ændre sig, siger Albas kaptajn, Torben Jensen. Han har vagten indtil mandag morgen. - Med fortsat østenvind er der risiko for meget lav vandstand, og så kan det nemt gå galt, siger Torben Jensen. En af de opgaver, der også kan vente på Alba, er sejlads med lodsen fra Hals, hvis situationen ved Hals Barre bliver sådan, at lodsbåden ikke selv kan sejle ud til de skibe, der skal ind i Limfjorden østfra. Men der er endnu ikke tegn på, at den situation er nært forestående. På Mariager Fjord har bugserbåden Jacob Peder været på arbejde i isen, der var fem til syv centimeter tyk og ikke voldte den lille isbryder besvær. - Jeg kan ikke forestille mig, at der vil opstå en situation, som vi ikke kan håndtere. Uanset vinterens længde og hårdhed, vil isen på fjorden aldrig blive tykkere end omkring 45 centimeter, og det kan Jacob Peder gå i gennem, selv om det selvfølglelg ikke vil gå helt så stærkt som fredag, siger Karl Johan Rysz, som sammen med kollegerne Hans Quist og Ole Leth udgør den faste besætning ombord på isbryderen.