Små byer må opgive erhvervsdrømme

- Usandsynligt at de får nyt Flextronic

NORDJYLLAND:De fleste byer i Nordjylland har udlagt arealer til erhvervsudvikling, og i en række tilfælde er områderne langt større, end det er realitistisk at planlægge med. Det vil Nordjyllands Amt nu gøre noget ved. - Det er jo sådan, at selv de mindre kommunecentre har store områder, der er lagt ud til erhvervsudvikling. Men de fleste steder er det usandsynligt, at der som i Pandrup dukker et Flextronics op. Derfor skulle nogle byer måske snarere satse på at blive bosteder for folk, der arbejder i andre byer, og så affinde sig med begrænsede chancer for erhvervsudvikling, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Amtet hart netop udarbejdet et oplæg til en offentlig debat om den fremtidige byvækst i Nordjylland. Oplægget skal give grundlag for lokale diskussioner. Derefter skal amtets planlægning for byudviklingen med i den regionplan, der skal udarbejdes i 2005. Rapporterne, der netop er udarbejdet, er en del af Rubin-projektet om planlægning af byudviklingen I Nordjylland. I rapporten om erhvervsudviklingen betegnes Aalborg som lokomotivet i nordjysk erhvervsliv. Frederikshavn, Hjørring og Hobro betegnes som større byer med gode muligheder for erhvervsudvikling. For Hobro peges der på den fordelagtige placering ved motorvejen midt mellem Aalborg og Århus. Byer med mulighed for fremgang er også: Brønderslev, Hadsund, Løgstør, Pandrup-Kaas, Støvring, Svenstrup, Sæby og Aars. En uensaret gruppe med meget varierende regional betydning er: Farsø, Fjerritslev, Brovst, Hirtshals, Hjallerup, Løkken, Skagen, Strandby-Elling, Taars, Vadum og Aabybro. En række af rapportens sammenfatninger er lavet på baggrund af en række interviews med nøglepersoner i kommunerne. Gennem interviewene betegnes mulighederne for erhvervsmulighederne i en gruppe af byer som begrænsede. Det er Bindslev, Dybvad, Gandrup, Klarup, Kongerslev, Ranum, Sulsted, Terndrup, Vodskov og Østervraa.