Små fiskere bliver ikke snydt

I en artikel (18.2.) fremgår det, at ”småfiskerne” mangler 200 ton fisk. Det er bl.a. bierhvervsfiskerfartøjer, der under Ny Regulering af fiskeriet tilhører gruppen af såkaldte ”Mindre Aktive Fartøjer”.

Uddannelse 9. marts 2007 19:36

Efter ”Ny Regulering” er fiskene delt ud på grundlag af fartøjernes fiskeri i perioden 2003 – 2005, og fartøjerne har fået en andel af hver kvote, der svarer til fartøjets andel af det samlede fiskeri af hver kvote. Dette gælder alle, uanset om man har et FKA-fartøj eller et Mindre Aktivt Fartøj. For fartøjer som havde en omsætning af en sådan størrelse, at der generelt kan drives et fiskeri, der danner et selvstændigt erhvervsgrundlag, er fisken uddelt til det enkelte fartøj. For de Mindre Aktive Fartøjer er fisken samlet reserveret gruppen af fartøjer. Fartøjerne kan fortsætte et såkaldt rationsfiskeri inden for denne mængde fisk. Tallene, Per Hansen henviser til, er for de Mindre Aktive Fartøjers samlede fangst i 2006, og de kan ikke sammenlignes med de kvoteandele, der er meldt ud her i starten af 2007 fordi kvoteandelene som de fleste ved er beregnet på grundlag af fiskeriet i hvert af årene 2003, 2004 og 2005. De Mindre Aktive Fartøjer er behandlet på lige fod med de øvrige segmenter i den ”Ny Regulering” af fiskeriet. Der står også i artiklen, at der er ”flyttet store dele af den samlede kvote for torsk og rødspætter fra Skagerrak / Kattegat til Østersøen / Bælterne”. Der bliver ikke ”flyttet” kvoter. Fiskefartøjerne har en andel af de enkelte kvoter. De Mindre Aktive Fartøjer har som nævnt en samlet andel af hver kvote. Størrelsen af kvoterne i 2007 udløser en aktuel mængde i tons, som svarer til fartøjernes kvoteandele. For 2007 forholder det sig sådan, at torskekvoten blev sat ned i alle farvande i forhold til i 2006. Rødspættekvoten blev sat op i Skagerrak og Kattegat, mens den forblev uændret i Østersøen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...