Lokalpolitik

Små kommuner kan få det svært

Målet er at få færre fælleskommunale selskaber

NORDJYLLAND:Små kommuner kan få det svært efter en kommunalreform, frygter formanden for den nordjyske kommuneforening borgmester Kristian Schnoor (S), der er borgmester i Sejlflod. Et af målene med sammenlægninger af de nuværende kommuner er, at kommunerne i fremtiden skal kunne klare flere opgaver. Gennem en årrække har kommuner søgt at løse nogle opgave i fælleskab gennem fælleskommunale selskaber. - Kommunereformen skulle gerne gøre, at behovet for den type selskaber bliver mindre. Men bliver de fremtidige kommuner for små, risikerer den modsatte udvikling, hvor der ligefrem bliver brug for flere fælleskommunale selskaber, siger Kristian Schnoor. Han se er demokratisk problem i forhold til de fælleskommunale selskaber, idet politikerne er indirekte valgt til selskabernes ledelser. Den nordjyske kommuneforneing vil i denne måned indkalde de nordjyske kommuner for at drøfte kommunalreformen, hvor kommuner har frist frem til nytår med at finde frivillige løsninger. Her er det planen af cheføkonomi i Kommuners Landsforening Jan Olsen skal komme med en oplæg. Kommunerne skal på mødet drøfte, om den nordjyske kommuneforening kan bistå i arbjedet med at danne de ny kommuner. Et af de store emner bliver problemerne med at overtage en lang række af de opaver, der i dag bliver udført af amterne. Her forestiller Kristian Schnoor sig, at det kan komme på tale at danne en arbejdsgruppe bestående af kommunale chefer. Kommunerne har frist frem til nytår med at indgå frivillige aftaler om sammenlægninger. På det uformelle plan er der allerede stor aktivitet i form af forholdsvis uformelle kontakter mellem kommunerne. Kristian Schnoor forudser, at det måske først bliver kort før jul, at de nordjyske kommuner bliver færdige med deres bud på dem fremtidige kommunegrænser.