Små lys i mørket for de afskedigede

40 pct. fra forrige fyring på Flextronics er i job eller skole.

For de kommende ledige fra det snart lukkede Flextronics glimter der trods alt lys i det mørke, de i øjeblikket måtte befinde sig i. Inden årets udgang forventes den nordjyske ledighed omsider at falde, og samtidig viser erfaringerne fra den seneste afskedigelsesrunde, at mange inden for en måned eller to har fundet nyt arbejde eller er begyndt på en uddannelse. Med hensyn til det sidste står arbejdsformidlingen også denne gang klar med tilbud om et uddannelsesforløb på f.eks. VUC eller AMU-Center. Det er Arbejdsmarkedsrådet for Nordjylland, der vurderer, at et fald i ledigheden venter lige bag horisonten. - Selvfølgelig er det meget uheldigt for de personer, der her og nu er blevet fyret, men der er klare tegn på stigende aktivitet i det nordjyske erhvervsliv i de kommende måneder. Af de sæsonkorrigerede tal kan vi se, at ledigheden i øjeblikket falder måned for måned, og ifølge vores prognose vil der være færre ledige end på samme tidspunkt sidste år, siger Henrik Christensen, sekretariatschef i AF Nordjylland og arbejdsmarkedsrådets sekretær. Rådets prognose bygger blandt andet på de økonomiske spåmænds forudsigelser om et forestående opsving. Svært for ufaglærte I forhold til et opsving advarer Henrik Christensen dog imod for stor optimisme på kort sigt, idet ufaglærte, som der er tale om i den konkrete sag, erfaringsmæssigt er de sidste til at få glæde af et opsving. Men selv uden opsving er situationen ikke håbløs. Af de 432 ansatte, der mistede jobbet ved den forrige afskedigelsesrunde på Flextronics tidligere i år, er de 276 i dag registreret som ledige. - Det betyder, at ca. 40 pct. i dag har fået arbejde eller har indledt et uddannelsesforløb. Det er tal, som viser, at der stadig er en vis efterspørgsel efter folk med de kompetencer, som de ansatte på Flextronics har. Ikke sådan at forstå at de kan plukke et nyt job fra dag et, men med tålmodighed og en vis kompetence i bagagen er mulighederne til stede, fastslår han. Af tal fra Kvindeligt Arbejderforbund, der organiserer hovedparten af de afskedigede, fremgår det, at 100 ud af 360 medlemmer har fundet nyt job, mens 90 er gået i gang med et 80 uger langt uddannelsestilbud. Sådanne tilbud vil også ligge klar til de nu afskedigede. Såvel VUC som Amu-Center Nordjylland har beredskabet klar. Kursskifte midt i liet - Og det har mange af de snart afskedigede også. De ved det bare ikke, men fra deres arbejdsliv har de en indsigt, som er uhyre værdifuld i et nyt uddannelsesforløb, siger afdelingschef i VUC, Jens Jørgen Guldberg Madsen. På især VUC's afdelinger i Aabybro og Brovst er et stort antal tidligere Flextronics-ansatte i færd med at uddanne sig på niveauerne fra 8. klasse til HF. Ifølge afdelingschefen har mange nået til den erkendelse, at fyringen ikke bare var noget negativet, men chance for at ændre kurs i livet gennem en ny uddannelse. - Afskedigelsen var lige netop det spark, de skulle have for at komme videre, siger han. Penge nok Og ifølge Arbejdsformidlingens sekretariatschef vil det ikke være økonomien, der står i vejen for et uddannelsesforløb: - Vi råder over de midler, der skal til, siger Henrik Christensen, der dog understreger, at nye job til de afskedigede prioriteres højest. - Det vigtigste for folk i den situation er at komme i arbejde så hurtigt som muligt, men lader det sig ikke gøre, tager vi en individuel snak med hver enkelt for at afklare, om uddannelse kan komme på tale. For der skal selvfølgelig være et perspektiv i det, siger sekretariatschefen.