Små misforståelser

SKIBE: NORDJYSKE Stiftstidendes Peter Brock skriver i sin udmærkede artikel om Aalborgs polske venskabsby Gdynia 29.7.om "den polske marines smukke skoleskib, firemasteren "Dar Pomorszka", som blandt andet gæstede Aalborg i forbindelse med Tall Ships Race i 1999". I den anledning skal jeg udrede et par misforståelser. Skibet – som rettelig hedder "Dar Pomorza" – var ikke i Aalborg i forbindelse med det store sejlskibsarrangement for fire år siden, men det var en del andre polske fartøjer. At "Dar Pomorza" ikke var her hænger i al væsentlighed sammen med, at det ikke længere anvendes til uddannelse af officerer i den polske handelsflåde. Skibet, der i øvrigt har tre og ikke fire master, blev bygget i 1909 og sejlede under navnet "Prinzess Eitel Friedrich" med kadetter fra den tyske skoleskibsforening. Efter 1. verdenskrig blev skibet, hvad der har været udbredt praksis efter krige, beslaglagt af Frankrig, der gav fuldriggeren navnet "Colbert". 11 år senere blev skibet erhvervet af handelsmarinens akademi i Gdynia, der lod det slæbe til Danmark hvor det blev istandsat og fik navnet "Pomorze". Endelig – i juli 1930 – ankom skibet til Polen, hvor det endnu en gang skiftede navn, denne gang til det nuværende "Dar Pomorza". I 1972 var "Dar Pomorza" det første østeuropæiske skib, der deltog i et Tall Ships Race og i 1980 vandt skibet den fornemmeste pris, Cutty Sark Trophy, som Aalborgs "Jens Krogh" i øvrigt vandt i 1990. Et par år senere blev "Dar Pomorza" taget ud af aktiv tjeneste og gjort til museumsskib i Gdynia, mens skoleskibssejlads med handelsflådens officerer blev overtaget af "Dar Mlodziezy" – en tremaster, som var blandt de polske fartøjer, der besøgte Aalborg i forbindelse med Tall Ships' Races i 1999. I disse dage er der præcis 12 måneder til Aalborg atter lægger havn til Tall Ships' Races. Fra DSTA's side forventer vi – som national samarbejdspartner for arrangøren Sail Training International – at Danmark vil få besøg af næppe færre end 70 skole- og øvelsesskibe fra det meste af Europa, ligesom det må forventes at arrangementet vil tiltrække oversøiske skibe, ganske som tilfældet var i 1999. I øjeblikket er mange af verdens skole- og øvelsesskibe samlet til Tall Ships' Race i Østersøen, hvorfra "Jens Krogh" kan berette om en samlet andenplads i den første sejlads fra Gdynia til Turku i Finland. Fra Turku meldes om 95 deltagende skibe, hvoraf 14 er i den største klasse (A). Netop nu sejles der venskabssejlads til Riga, hvorefter den store flåde tager fat på den anden og sidste kapsejlads, der går til Lübeck-Travemünde.