Hjørring

Små omklædningsrum

Det nye vandhus er stort, og det kan rumme rigtig mange gæster. Unge, ældre, babyer, handicappede og skoleklasser på én gang.

Noget, der er knapt så stort, er omklædningsrummene. - Langt de fleste gæster er positive, men en del synes, at omklædningsrummene er lidt for små. Det arbejder vi på at gøre noget ved. Vi vil inddrage noget plads fra det, som vi kalder skoleomklædningen, så selve det store omklædningsrum bliver større, siger halinspektør John Christensen. Egentlig var det meningen, at omklædningsrummene skulle have været større fra begyndelsen. - Men det var desværre et område, der blev beskåret i en sparerunde i projektfasen, og det var lidt ærgerligt, siger Svenning Christensen, bestyrelsesformand i Park Vendia. Der er stadig også et hængeparti med manglende ventilation i mødelokalerne. Der bliver meget varmt, og bestyrelsen regner med, at der kommer en løsning på problemerne inden ret længe.