Hospitaler

Små partier i regionsråd føler sig holdt udenfor

Enigheden mellem S og V om sygehusstrukturen udløser bitre ord fra andre grupper.

Alliancen mellem Socialdemokraterne og Venstre om en næsten færdigsyet sygehusstruktur i Nordjylland vækker undren, harme og forbitrelse hos de fleste øvrige partier i regionsrådet. - Jeg synes ærlig talt, det er for ringe, at de to partier indgår noget, der minder om en endelig aftale, uden at vi andre bliver taget med på råd. Sådan som jeg tolker det, der fremgår af pressen, kan vi jo stort set kun vælge at sige ja eller nej til aftalen, siger Mogens Nørgaard (KD). Dermed tilslutter han sig den kritik, som både SF og De Radikale tidligere har rettet mod især Socialdemokraterne. De troede, at de havde et løfte om, at de ville blive inviteret med til bords, når beslutningen skulle træffes. - Jeg troede også, at drøftelserne først skulle finde sted på det møde, som regionsformand Orla Hav har inviteret gruppeformændene for samtlige partier til 8. maj. Af de meldinger, vi har fået, fremstår det jo, som proceduren skulle være den samme som ved budgetforhandlingerne, hvor vi alle var inddraget, bemærker Mogens Nørgaard. Han gør det klart, at den strukturplan, som Socialdemokraterne og Venstre tilsyneladende er blevet enige om, ikke skal forvente hans opbakning. - Fremfor blindt at rette ind efter regeringen og Sundhedsstyrelsen burde vi i langt højere grad sætte fokus på, hvilket sygehusvæsen vi ønsker os i Nordjylland, siger Mogens Nørgaard. - Med vores regionsrådsformand i spidsen bør vi gå langt hårdere til sundhedsministeren og forlange, at han skriver under på, at Nordjylland vil blive kompenseret for, at vi er den mindste region, og at vi har tradition for en decentral sygehusstruktur. Hvis ikke han vil det, bør vi efter min mening ty til civil ulydighed, tilføjer han. Bag ryggen Også Per Larsen (K) undrer sig over, at Socialdemokraterne og Venstre tilsyneladende har forhandlet bag ryggen på de øvrige partier i regionsrådet. - Det undrer mig da, at det foregår på den måde, hvor der ellers er lagt op til et bredt forlig, siger han. Et helt nyt sygehus i Himmerland er heller ikke umiddelbart Per Larsens kop te. - Jeg mener ikke, det er en fremadrettet løsning. Jeg havde hellere set, at der blev bygget videre på den gode kultur, der helt åbenlyst findes på Farsø Sygehus. Hvis der kun skal være et sygehus i Himmerland, foretrækker jeg en udbygning af Farsø. Per Larsen mener, at det ud fra en økonomisk betragtning er forkert at hælde 1,5 milliarder kroner i et helt nyt sygehus i Himmerland. - Vi er da også nødt til at tænke på de sygehuse, som ligger syd for regionen, ind i vores planlægning. Selv om placeringen af et nyt sygehus i Himmerland officielt stadig er et åbent spørgsmål, er Per Larsen ikke i tvivl om, hvor det vil blive bygget. - Man skal da vist være både blind og døv for ikke at fornemme, at det bliver et sted nær Hobro. Kim Bennike (DF) synes derimod, at det lyder som en god ide at bygge et nyt sygehus i Himmerland. - Vi har hele tiden været modstandere af at lukke sygehuse, fordi vi er bekymret for antallet af sengepladser. Men skal det endelig være, så lyder det ikke så tosset med et nyt sygehus i Himmerland, hvis blot der sikres nok sengepladser, siger han. For Ole Albæk (UP) kommer det ikke som den helt store overraskelse, at Socialdemokraterne og Venstre er blevet enige om fremtidens nordjyske sygehusstruktur. - Egentlig undrer det mig, at Niels Kr. Kirketerp (Venstres gruppeformand) først kommer ud af busken nu. Det har han været meget længe om. Ole Albæk foretrækker både Hobro og Farsø sygehuse bevaret. Hvis der kun skal være ét sygehus i Himmerland, er han enig i, at der bør bygges et helt nyt.