Skolelukninger

Små skoler bevares som ”undervisnings- steder” for 0.-3. klasse - Ræhr lukker

Ingen besparelser i indstilling om ny skolestruktur, som tre af fem i udvalg står bag

THY-HANNÆS:Det bliver ikke lukning af folkeskoler, der skal få enderne i Thisted Kommunes budget til at hænge sammen. Det er der enighed om i kommunens børne-, familie og kulturudvalg, hvor et flertal på tre efter et maratonmøde tirsdag besluttede sig for, at der nok er skoler, som skal nedlægges som selvstændige enheder. Men bortset fra Ræhr bevares alle de nuværende undervisningssteder. Skjoldborg, Hundborg, Vorupør og Klitmøller bevares som undervisningssteder, men kun til og med 3. klasse. I Ræhr skal der ikke længere være undervisning, mens børnehaven opretholdes. Alle de nuværende overbygningsskoler bevares, og alle 7.-klasser flyttes til overbygningsskolerne, oplyser formanden for børne-, familie- og kulturudvalget, Preben Dahlgaard (R), der står bag denne indstilling sammen med Poul Hvass Hansen (K) og Peter Skriver Nielsen (S). Bjarne Holm (V) og Poul Erik Skov (S) støtter derimod ændringsforslaget fra Venstre, som bl.a. vil opretholde undervisning til og med 6. klasse i Skjoldborg, Hundborg og Vorupør - og som vil overlade det til de små skoler selv at afgøre, om 7.-klasserne skal flytte. Det samlede byråd tager stilling til skolestrukturen tirsdag den 18. september.