Små skoler får små kår

Folkeskoler med under 150 elever i Thy mister ekstraordinært tilskud.

Forældre, børn og ansatte på skolerne i Hillerslev, Sennels, Vorupør og Østerild jublede for godt en uge siden, da Thisted Byråd besluttede at bevare skolerne som selvstændige enheder. Men skolerne kommer til at betale en pris for selvstændigheden. For det første mister de mindste skoler under 150 elever det ekstraordinære tilskud, som de har været vant til at få - kaldet småskolemodellen. Småskolemodellen har med en ekstra tildeling af lærertimer (op til en fuld stilling ved 75 elever eller derunder) hidtil sikret, at skolerne kunne få enderne til at nå sammen, selv om der var få elever pr. klasse. Thisted Kommune kan spare en million kroner ved at fjerne småskolemodellen. Men der mangler stadig 1,1 mio. kr. for at nå det provenu på 13,6 million kr., som byrådet havde sat sig som mål ved strukturændringer på dagpasnings- og skoleområdet. Forud for et møde i børne- og familieudvalget tirsdag peger forvaltningen på, at der kan spares 400.000 kroner ved rationalisering af landsbyordninger samt 250.000 kroner på skolesekretærer ved de skoler, der afgiver klassetrin. Sennels og Tilsted arbejder på at etablere landsbyordninger i stil med dem, der findes i Vorupør, Hillerslev, Østerild og Tømmerby. Vorupør Skole fortsætter som afdeling under Sjørring Skole med cirka 30 elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. - Efter jul vil vi tage en snak om, hvordan vi kan få det til at hænge sammen derude, siger Per Dahm, skoleleder på Sjørring Skole.