Skolelukninger

Små skoler i fare for at blive lukket

Byrådsmedlem forudser ringere service efter 2007

Byrådet i den nye storkommune bliver nødt til at se på skolelukninger, når den nye kommune bliver oprettet per 1. januar 2007. Og det er skoler med omkring 100 elever, der vil være i fare for at blive lukket. Det forudser det socialdemokratiske byrådsmedlem, Lars C. Larsen, Aabybro. - Vi får jo ikke råd til at tage det bedste fra de fire nuværende kommuner og samle det i den nye, og byrådet for den nye kommune bliver nødt til at tage fat i antallet af skoler. Det er klart, at der ikke er råd til at have 21 folkeskoler, siger Lars C. Larsen. Han sidder med i den politiske styregruppe med politikere fra de fire kommuner - Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup - som skal forberede sammenlægningen. - Vi kan endnu ikke måle eller veje, hvor store besparelser der bliver tale om, men hvis man generelt ser på skolestrukturen i hele Danmark, så er skoler med omkring 100 elever i fare for at blive lukket, konstaterer han. -Det bliver en nødvendig udvikling som en konsekvens af kommunalreformen. Hvis vi skal have råd til de mange andre ting, som vi også gerne vil have med i den nye kommune, så skal der lukkes skoler, forklarer Lars C. Larsen, der ikke har store forventninger til en økonomisk hjælp fra staten til kommunerne i forbindelse med reformen.