Små skoler vil ikke beskæres

De små skoler ønsker ikke at blive mindre - en mere overordnet politisk debat efterlyses

Skolehverdagen for børnene kan muligvis blive anderledes i fremtiden - de små skoler mister måske nogle af deres klassetrin.Arkivfoto: Ulrik Bang

Skolehverdagen for børnene kan muligvis blive anderledes i fremtiden - de små skoler mister måske nogle af deres klassetrin.Arkivfoto: Ulrik Bang

Som tidligere omtalt i NORDJYSKE er børne- og skoleområdet lige nu i spil. Der har netop været en høring over et sparekatalog med forslag til besparelser på området for i alt 31 mio. kroner. Kommunens fire mindste skoler, Serritslev, Thise, Agersted og Flauenskjold, har en meget markant ændring i sigte - det er foreslået, at de skal miste fra 4. til 7. skoletrin. Det er de alle fire imod. Bla. af faglige grunde: - Hvis vi kun har 0.-3. klasse, så har vi ingen skole. Det er ikke et fagligt niveau for børn og lærere at være i, det er alt for lille, siger Inge Mariager Larsen, skolebestyrelsesformand i Serritslev. - Vi vil få en meget lille skole. Det vil blive svært at rekruttere lærere, fordi vi vil få et meget snævert lærerværelse. Det vil blive utroligt lidt fleksibelt, når man får så lille en lærergruppe, siger Tina Hedegaard, skolebestyrelsesformand i Agersted. - Vi opfatter det som starten på, at de lukker det hele, hvis de tager de årgange. Så bliver det endnu dyrere per elev, og så kan de bruge det som begrundelse næste gang, siger næstformand i Thise, Dorthe Prehn, der også peger på, at der næppe er plads til alle de børn på de store skoler. Land eller by Flere efterlyser samtidig, at politikerne lægger regnestykkerne væk for en stund og fokuserer på, hvad man gerne vil med skolevæsnet i Brønderslev Kommune. Kim Larsen, der er kommende skolebestyrelsesformand efter ferien i Flauenskjold opfordrer til, at man spørger sig selv, hvad for en kommune, man vil drive. - Hvis ikke vi anerkender, at vi er et landsbysamfund, så har vi et problem - hvem skal så bo i landsbyerne? Det bliver svært at få folk med skolesøgende børn til at bo der uden skoler. Der er mange folk i kommunen, der bor i landdistrikterne, siger han og tilføjer, at han er meget fortrøstningsfuld. - Jeg tror, vores politikere godt ved, at de er valgt i en landkommune. Vi ser flere og flere børnefamilier, der flytter til Flauenskjold, de begrunder ofte deres tilflytning med, at vi i de små landsbysamfund kan tilbyde et nærmiljø, som man ikke oplever i de større byer. Det kan godt være det er en lille smule naivt, men politikerne kender kommunen og ved, hvad de sidder med. Det handler i bund og grund om, om vi vil havde en storbykommune eller et landsbysamfund. Tina Hedegaard, Agersted, er også bekymret - også når man kikker til, hvad der er i gang i andre kommuner i landsdelen lige nu. - Der ser ud til, at udkantsdanmark har det skidt. Man vil selvfølgelig få en besparelse på selve skolen, men på langt sigt vil man ikke spare, for man sætter hele konceptet for en god landsby på spil. Foreningslivet forsvinder, og det vil blive svært at opretholde børnepasning. Så tror jeg, vi dør som samfund og bliver en fraflytningsby, siger hun. Dorthe Prehn, Thise, peger på de følgevirkninger, det vil få, hvis skolen bliver beskåret eller på lang sigt forsvinder. - Skolen er vores kulturhus, det er der, folk samles. Så smuldrer det. Vi er også bange for, hvad der vil ske med vores købmand, og det vil også gå ud over vores idrætsforening, for hvis børnene skal gå i skole i Brønderslev, så vil de nok også gå i idrætsforeningerne der. Flere skoler udtrykker i deres høringssvar ærgrelse over, at debatten udspringer af økonomi og pengemangel - ikke af faglighed. - Vi synes, det er lidt af et aftalebrud. Politikerne har lovet os i valgkampen, at hvis der skulle være en debat om 7. klasse, så skulle der være god tid til den, og det skulle være af faglige grunde, ikke fordi der skulle være en besparelse. Nu ser det ud til, at det kun er oppe på grund af penge, siger Tina Hedegaard, Agersted. Kim Larsen, Flauenskjold, peger på, at vil man tænke økonomi hele vejen igennem, så kan man i princippet ligeså godt kunne tage tanken videre: - Hvis man kun tænker økonomi og rationalitet hele vejen, så kunne man nøjes med en skole i Brønderslev og en i Dronninglund.