Små skoler viser vejen frem

KVALITET:I SF mener vi, at både Bislev og Sebber skole har tilvejebragt en ny og spændende undervisningsmodel, som løser problemet med de små klasser. Ideerne retter sig i høj grad efter den nye folkeskolelov med holddannelse og helhedsudvikling. Faktisk må initiativerne fra de to skoler betragtes som en pædagogisk spydspids, som bør have mulighed for at blive afprøvet, og det er vores opfattelse, at hele skolevæsenet i Nibe Kommune bør lade sig inspirere af disse ideer. Der er ligeledes en spirende interesse for at integrere dagpleje, daginstitution og skole i de to områder. Om det giver stordriftsfordele, kan man være i tvivl om, men det er klart, at et mere integreret forløb for de mindre børn vil skabe større tryghed og udfoldelsesmuligheder. Hertil kommer, at man kunne lade en af de små skoler specialisere sig i alternativ undervisning for børn med indlæringsvanskeligheder. Der kunne etableres en specialgruppe for førskolebørn med særlige tilpasnings-vanskeligheder, så daginstitution og skole hænger sammen- så kan kommunen spare en del af de midler, der ellers anvendes til anbringelse børn i andre kommuner. En anden mulighed kunne være, at lade en af de små skoler kombinere fritidstilbud og skole for børn med overvægt i stedet for at sende børnene på ophold på et julemærkehjem. Nibe Kommune kunne således selv tilrettelægge et undervisningstilbud, der integreres med et motionsrigt og næringsrigtigt fritidstilbud. De kan eksempelvis være indskrevet i dagtimerne og have mulighed for at komme hjem og sove. Når det gælder statistikken vil vi gerne fastholde, at der fortsat kan være usikkerhed omkring prognoserne, da den jo ikke så let opfanger, hvor hurtigt, der kan ske udskiftning i boligmassen. Endvidere vil vi advare imod den overdrevne fokusering på omkostningssiden ikke blot med henvisning til ovennævnte eksempler på nye tiltag, men også det velkendte med den nytte lokalsamfundene har af at have en skole. Vi opfordrer derfor Børne- og kulturudvalget til påbegynde den aftalte renovering af Sebber Skole som aftalt i budgetforliget for 2003.