Buskørsel

Små stationer får en ny chance

De små stationer på Skagensbanen får en ny chance. Derimod fastholder Nordjyske Jernbaner lukningen af stationerne Raundrup og Langholm på Hirtshalsbanen.

Stationerne i Højen (Gl. Skagen), Napstjært og Apholmen lukkes ikke. Dog vil de to tidligste afgange i såvel nord- som sydgående retning ikke standse ved de små stationer. Ifølge direktøren for NJ, Preben Vestergaard, sker det for at skabe sammenhæng med den øvrige kollektive trafik i Frederikshavn. - Det kan vi ikke bruge til noget, siger en af kritikerne af NJ's planer, John Larsen, Napstjærtgård. - Skolebørnene tager jo netop morgentoget for at kunne komme i skole i Jerup, Strandby og Frederikshavn. Som noget nyt indsættes et morgentog fra Fredeirkshavn. Det sker for at imødekomme et ønske fra mange pendlere, der arbejder i Skagen og møder klokken 7 hver morgen. Busdriften mellem Skagen og Frederikshavn bibeholdes indtil januar 2005. I den kommende tid vil NJ analysere benyttelsen af busserne mellem stationerne og herefter drøfte buskørselens fremtid med Frederikshavn Kommune og NT.