Hospitaler

Små sygehuse specialiseres

Et bredt behandlingstilbud kan ikke beholdes på de små sygehuse, som i stedet må specialisere sig

HJALLERUP:Man kan ligeså godt se i øjnene, at der fremover vil være en lang række af behandlinger, som ikke kan udføres i Dronninglund. I stedet må sygehuset prøve at oparbejde ekspertise indenfor specifikke områder. Det er svært at give konkrete svar, når emnet, der debatteres, er stort og kompliceret. Det var ikke desto mindre det, som Jørn Munkholt (byrådsmedlem, V), Inger Pedersen (byrådsmedlem, S) og Karl Bornhøft (fmd. for amtets sundhedsudvalg, SF) skulle forsøge at give tilhørerne, da AOF i Hjallerup havde arrangeret en debat om sundhedsområdet. Indledningsvis fik hver af de tre politikere lov til kort at gøre rede for deres syn på sundhedsområdet, og den indsats som gøres fra det offentliges side. Karl Bornhøft var ikke i tvivl om, hvor der efter hans mening bør sættes ind. - Det er langt bedre at forebygge end at behandle. Vi skal turde at holde fast i forebyggelsen, sagde Karl Bornhøft, som dog føler, at det ofte er på forebyggelsen, der spares, hvis det kniber med at få budgetterne til at hænge sammen. Formanden for amtets sundhedsudvalg lagde vægt på, at selv om der ingen lovmæssige forpligtelser er på området, så har det offentlige en stor moralsk forpligtelse til at gøre noget. Herudover roste Karl Bornhøft det samarbejde, som der på sundhedsområdet er mellem amtet og Droninglund Kommune. Efter hans mening er samarbejde "den eneste farbare vej fremover". Så langt var der enighed blandt tilhørerne såvel som blandt politikerne. Det næste punkt Karl Bornhøft slog ned på, var imidlertid årsag til væsentligt større palaver. Udvalgsformanden sagde til mødedeltagerne, at de ligeså godt kunne se i øjnene, at de mindre sygehuse ikke eksisterer mere i traditionel forstand. Den tekniske udvikling har medført, at behandlingen er blevet langt mere specialiseret end tidligere set. Denne specialisering kan de små sygehuse ikke leve op til, da det ikke kan lade sig gøre, at beholde en høj kvalitet på alle behandlingstyper lokalt. Dette synspunkt blev bakket op af byrådsmedllemt Jørn Munkholt. Han mente, at diskussionerne om Dronninglund Sygehus er kommet til at handle både om sundheds- og om arbejdspolitik. - Jeg synes, at debatten er kørt af sporet. Sygehuset skal ikke bevares for sygehusets egen skyld, og vi er selv med til at skabe problemet. Folk vil jo behandles der, hvor den optimale behandling findes, sagde Jørn Munkholt, der dog understregede, at han selvfølgelig gerne ville beholde arbejdspladserne på sygehuset. Karl Bornhøft mente, at med den nye sygehusstruktur vil Dronninglund Sygehus rent faktisk blive styrket. Antallet af medicinske sengepladser er blevet øget i takt med, at sygehuset skal have større ekspertise indenfor specialområderne, tandpleje og håndkirurgi. Et af de spørgsmål som afslutningsvist blev rejst blandt tilhørerne var, hvorfor ventelisterne ikke er blevet nedbragt på sygehusene. Igen kom svaret fra Karl Bornhøft. - Jeg har aldrig lovet, at ventelisterne ville forsvinde, for erfaringen siger, at det ganske enkelt ikke kan lade sig gøre. Udviklingen har gjort, at vi i dag kan give en langt bedre behandling end tidligere. Der er sket en forfining af tilbuddene, og dermed er der flere, der søger behandling. En del af skylden for de stagnerende ventelister placerede Karl Bornhøft dog også på den borgerlige regering. - Man skal ikke tro, at man kan stemme for besparelser på landsplan uden, at det rammer lokalt, sagde han. Der var omkring 50 deltagere ved debatmødet på AOF i Hjallerup.