Redningsvæsen

Små sygehuse under pres

Sundhedsøkonomer forudser endnu færre hospitaler

NORDJYLLAND:De 41 medlemmer af det kommende nordjyske regionsråd kan blive tvunget til at tage stilling til ændringer af landsdelens sygehusvæsen, før de bryder sig om det. Det kan meget vel resultere i lukning af et eller flere mindre sygehuse i landsdelen. - Jeg tror, at nogle af de små sygehuse kommer under pres allerede i den første valgperiode, selv om der såmænd ikke er sparet så forfærdeligt mange penge ved at lukke dem, siger Keld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Hvis professoren får ret, vil det i den nye nordjyske region være sygehusene i Brovst, Terndrup og Nykøbing Mors, som i første omgang står for skud. De er alle forholdsvis små enheder under Aalborg Sygehus, Sygehus Himmerland og Sygehus Nord i Viborg Amt. Som det tegner i øjeblikket, vil sundhedsvæsenet i den nye nordjyske region få nogenlunde samme økonomiske betingelser som i dag. Men det står hen i det uvisse, om Folketinget vil kompensere for nye, dyre behandlingsmetoder. Eksempelvis inden for kræftbehandlingen, hvor der hele tiden dukker nyt op. - Det bliver virkelig et af de spændende spørgsmål i forbindelse med de nye regioner. Det vil ganske givet være en tendens til, at regionerne vender blikket mod Christiansborg, hvis sundhedsudgifterne stiger. Spørgsmålet er så, hvor meget politikerne på Christiansborg vil give sig, siger Keld Møller Pedersen. - I starten kan jeg godt forestille mig, at især Dansk Folkeparti godt vil gå med til nogle redningsaktioner for at sikre den nye struktur en positiv modtagelse. Men på et tidspunkt bliver det hverdag, og så bliver det ganske givet sværere for regionerne at drive penge ud af regeringen, tilføjer han. Keld Møller Pedersen er således ikke i tvivl om, at regionspolitikerne på et tidspunkt vil komme til at tage stilling til sygehuslukninger for at få råd til de stadig mere avancerede behandlinger og sikre den nødvendige specialisering.. Spørgsmålet er blot hvornår. - Der er blevet nedlagt en lind strøm af sygehuse de senere år. Spørgsmålet er, om lukninger accellerer, fortsætter i samme tempo eller begynder at stilne lidt af. - Den nye nordjyske region er dog næppe den region, hvor det er mest oplagt straks at lave voldsomme ændringer i sygehusvæsenet. Regionen svarer jo stort set til det Nordjyllands Amt, hvor der for blot to år siden blev ændret på sygehusstrukturen. Og afstandene er så store, at der er behov for et akut beredskab flere steder i regionen. I dag er der rundt regnet 60 sygehuse i Danmark. Keld Møller Pedersen er overbevist om, at det om 20 år vil være reduceret til 40-50 sygehuse. - Og det er nok snarere 40 end 50, vurderer han. Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom i DSI Institut for Sundhedsvæsen i København, er stort set enig. Han tror, at der muligvis vil være endnu færre sygehuse tilbage om 20 år. - Det kan godt være, at antallet på langt sigt vil blive halveret, spår han. Jakob Kjellberg bygger sin antagelse på de erfaringer, der er gjort mange steder i udlandet. Her spiller afstanden til nærmeste sygehus med akut beredskab ikke den store rolle, hvis blot den præhospitale indsats er i orden. Det vil sige ambulancer med specialudstyr og veluddannet personale til at betjene udstyret. - Akutte beredskaber er de steder, hvor der virkelig er penge at spare. Og jeg er sikker på, at vi vil opleve både endnu færre akutte beredskaber og endnu færre sygehusbygninger her i landet i løbet af nogle år. Mest iøjnefaldende spareobjekter i det nordjyske sygehuslandskab er de to døgnbemandede fødeklinikker på henholdsvis Frederikshavn og Hobro sygehus. De fødende kvinder i de to områder - især i Frederikshavn- vil hellere føde i Aalborg og Hjørring, fordi de er bemandet med læger. I Hobro og Frederikshavn er der "kun" jordemødre. I I den nye nordjyske region er der akut kirurgisk beredskab i Hjørring, Aalborg, Farsø og Thisted. Desuden findes der et akut medicisnk beredskab i Brovst, Dronninglund, Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro, Farsø og Thisted. Derimod er der ifølge Jakob Kjellberg ikke altid penge sparet ved at nedlægge små sygehusfilialer, hvor der udføres planlagte behandlinger. - Der er tale om stordriftsfordele indtil et sygehus når et vist niveau. Men hvis et sygehus bliver for stort, kan der ligefrem blive tale om stordriftsulemper, fordi en stor del af tiden går med møder og den slags. Det er der mindre af på de små sygehuse, som i nogle tilfælde altså kan være mere effektive end de store. Også selv om lægernes køretid indgår i arbejdstiden, påpeger han. De to eksperter i sundhedsvæsen er således enige om, at Aalborg Sygehus næppe kan tåle at blive ret meget større, uden at det går ud over effektiviteten.