Små værker og private boringer døjer med forurening

Mange små vandværker har problemer med at leve op til kvalitetskravene til det vand, der sendes ud til forbrugerne. I landets små, private vandboringer står det direkte sløjt til med kvaliteten af drikkevandet.

På de små vandværker kniber det med at overholde kravene i EU's drikkevandsdirektiv om et lavt indhold af de naturligt forekommende stoffer arsen og nikkel, og akademiingeniør Susanne Rasmussen, Miljøstyrelsen, forudser, at vandværkerne kan blive nødt til at behandle eller blande vandet for at løse problemerne. Cirka 70.000 danske husstande får deres drikkevand fra private boringer, der forsyner en enkelt eller nogle få husstande. 600 af disse anlæg i fire forskellige amter er netop blevet undersøgt for bakterier og 30 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter. I halvdelen af prøverne blev der fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter. Hver tredje prøve indeholdt så meget, at grænseværdien var overskredet. /ritzau/