Lokalpolitik

Små vindmøller bør også få skrotbevis

Så mange som muligt af de små vindmøller, der står uheldigt i landskabet, bør omfattes af ordningen om skrotningsbevis. Arden Byråd mener, at alle møller under 250 kW skal omfattes, og den bemærkning sender byrådet videre til Nordjyllands Amt, der har lavet et forslag til regionplan om "sanering af uheldigt opstillede vindmøller". Som ordningen er skruet sammen, giver staten skrotningsbevis til ejere af vindmøller under 100 kW, hvis deres vindmøller tages ned inden udgangen af 2003. Ejere af vindmøller under 150 kW kan også i særlige tilfælde få penge for at skille sig af med deres uheldige mølle og bygge en ny. For at opnå den økonmiske fordel skal erstatningsmøllen være opstillet og i drift inden udgangen af i år, og det mener Arden Byråd er urimelige forhold at byde mølleejerne, fordi de først ved, om de er udpeget, når regionplantillægget vedtages i oktober eller november. Byrådet beder derfor Nordjyllands Amt om at arbejde for, at det økonomiske tilskud til erstatningsmøller gives helt til udgangen af 2003.