Små virksomheder frygter dårligere tider

Forventningerne til årets resultat er faldende i mange mindre virksomheder efter den seneste tids markante uro på de finansielle markeder.

Der er dog stadig flere virksomheder, der forventer fremgang end tilbagegang på bundlinjen. Det viser Håndværksrådets nye analyse af små og mellemstore virksomheders vilkår. Knap 1.000 virksomheder har svaret i sidste halvdel af september måned. - Der er ingen tvivl om, at mange selvstændige er påvirket af krisen. Lige nu er alt usikkert, og det præger forventningerne. Derfor er der også mange især byggevirksomheder, der ikke tør tro på et egentligt overskud de kommende seks måneder, siger Søren Nicolaisen, cheføkonom i Håndværksrådet. Håndværksrådets konjunkturbarometer for små og mellemstore virksomheder svarer på mange måder til forbrugernes tillidsindikator. Fra ultimo 2. kvartal til ultimo 3. kvartal er de små og mellemstore virksomheders barometer faldet fra +2 til – 20. Det er første gang siden introduktionen af barometeret i 2004, at indikatoren negativ. Det skyldes ikke overraskende stærkt aftagende tiltro til dansk økonomi. Samtidig siger flere og flere virksomheder, at det er mindre fordelagtigt at investere i virksomheden nu, end det var for et år siden. - Langt de fleste virksomheder er endnu ikke en del af krisen – men de frygter den. Vi kan se, at knap 20 % af virksomhederne mangler ordrer, men samtidig er der godt 20 %, der mangler arbejdskraft. Så billedet er meget mudret, siger Søren Nicolaisen. Virksomhederne er gennemgående solide efter nogle gode år og derfor relativt velpolstrede til en periode med mindre efterspørgsel. Men de, der oplever det, er naturligvis ikke glade for, at kunderne lader flere af deres penge blive i lommen. - Bliver krisen langvarig, vil vi se flere lukninger og konkurser. Stadig flere virksomheder frygter samtidig, af de ikke kan få finansiering i banken. Og det selvom langt de fleste virksomheder har fået de lån, de har efterspurgt, når de var i banken. Vilkårene er dog strammet, og man skal være bedre forberedt nu end tidligere, når man sidder over for bankrådgiveren. De små og mellemstore virksomheders tillid er aftagende i hele landet, men mest negative er virksomhederne i hovedstadsregionen. Det er også her, flest virksomheder melder om vigende efterspørgsel.