Aalborg

Små virksomheder har svært ved at låne

Nordjylland i bund, når det gælder erhvervsvilkår

Små og mellemstore firmaer, eksempelvis i byggeriet, har svært ved at låne penge i banken - i hvert fald hvis de bor i Nordjylland.

Små og mellemstore firmaer, eksempelvis i byggeriet, har svært ved at låne penge i banken - i hvert fald hvis de bor i Nordjylland.

NORDJYLLAND:Det er meget sværere at drive virksomhed i Nordjylland end i andre dele af landet. Især har nordjyske virksomheder sværere end andre ved at få lån på gode vilkår og finde kvalificeret arbejdskraft. Det fremgår af en undersøgelse, som Håndværksrådet står bag. 1100 små og mellemstore virksomheder i hele landet har svaret på, hvordan det er at drive virksomhed i deres respektive kommuner med henblik på at skaffe finansiering, arbejdskraft, leverandører og kunder. Generelt er virksomhederne rimeligt godt tilfredse med deres vilkår. Men set under ét ligger Nordjylland i bund, og det er dårlige muligheder for at skaffe lån og finde medarbejdere, der trækker ned. Virksomhederne har blandt andet svaret på spørgsmålet: Hvor godt er det at låne til virksomheden? På en skala fra 1 til 6, hvor 6 er "mest tilfreds", ligger gennemsnittet for hele landet på 3,2. Gennemsnittet for de nordjyske virksomheder er helt nede på 2,7. - Det skyldes muligvis, at mange nordjyske virksomheder - bortset fra dem i Aalborg - ligger på arealer, som ikke er så meget værd som arealer i hovedstaden og andre større byer. Det kan være en af grundene til, at bankerne er mere forsigtige, vurderer Søren Nicolaisen, cheføkonom i Håndværksrådet. Eneste lyspunkt for i det mindste en del af virksomhederne i Nordjylland er, at Aalborg er den kommune i landet, hvor det er lettest at finde leverandører. Undersøgelsen er gennemført hen over sommeren, altså umiddelbart før finanskrisen spidsede til. - Gennemførte man en tilsvarende undersøgelse i dag, ville problemerne med at skaffe lån helt sikkert være langt større. Ikke alene i Nordjylland, men i hele landet, fastslår Søren Nicolaisen.