Aalborg

Småbørn er allerede godt igang

Keld Jensen (S) er mere bekymret for de 16 - 20 årige

AALBORG:Antallet af 0 - 6 årige, som dyrker idræt, er allerede så stort, at en omlægning af den nuværende tilskudspolitik, ikke vil have den helt store effekt. Det mener formand for folkeoplysningsudvalget Keld Jensen (S), som er mere bekymret for frafaldet blandt de 16 til 20 årige. - Der arbejdes allerede med masser af tanker og ideer om idrætbørnehaver og andre tiltag for børn i førskole-alderen, forklarer han. - Og selvom jeg bestemt bifalder udviklingen, er jeg dybest set mere bekymret for de 16 - 20 årige, som af en eller anden grund holder op med at dyrke sport. Ifølge Keld Jensen er Aalborg Kommune usædvanligt godt med, når det drejer sig om idræts- og foreningsaktivitet blandt de 7 til 17 årige. Her ligger niveauet på langt over 100 procent, fordi mange er medlem af mere end en forening. - Men lige så snart vi kommer op i de lidt større aldersklasser kniber det desværre gevaldigt, forklarer han. - For nogles vedkommende handler det måske om, at de har svært ved at finde tid, fordi de lige er startet på en ny uddannelse. Og så har man selvfølglig lov til at håbe, at de vender tilbage igen, når de er blevet lidt ældre, tilføjer han. Keld Jensen vil ikke afvise, at der kan være behov for flere tilbud til de alleryngste. Men han ser nødigt, at det sker på bekostning af de 6 til 25 årige. - Det er jo ikke de 3 - 6 årige, som sidder bag computeren i stedet for at komme ud og røre sig, forklarer han. - Jeg synes absolut, det er positivt, hvis idrætsforeningerne bliver lidt bedre til at spille sammen med skoler og børnehaver. Men det tror jeg også sagtens, de kan gøre, uden vi behøver at ændre pulje-satserne, understreger han.