EMNER

Småbørnsforældre dropper skilsmisse

KØBENHAVN:Vuggestue- og børnehavebørn oplever i stigende grad, at deres forældre bliver sammen. I løbet af de seneste seks år er andelen af de 0-6-årige børn, der bor sammen med enten kun mor eller far, faldet støt. Sidste år måtte 12,3 procent af de 0-6-årige børn således 'nøjes' med én forælder mod 13,3 procent af de 0-6-årige i 1995. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Vi er nu nede på det laveste antal enlige småbørns forældre siden 1990. Hverken de 7-11-årige, de 12-14-årige eller de 15-17-årige børn har oplevet samme positive tendens. I alle tre aldersgrupper er andelen af børn hos enlige forsørgere i samme periode svagt stigende. Ifølge seniorforsker Mai Heide Ottosen fra Socialforskningsinstituttet er der ingen entydig forklaring på udviklingen: - Efter at vi sociologer i en periode har sagt, at der er en tendens til, at børnefamilierne opløses tidligt, kan det nu godt se ud som om, at bruddene i småbørnsfamilierne stabiliserer sig på et niveau som i starten af 1990'erne. Men der er brug for nærmere undersøgelser af tallene, før vi kan sige noget entydigt. Ingen forskning har hidtil undersøgt, om små børn er mere sårbare overfor en skilsmisse end større børn. Men fokus bør ifølge Mai Heide Ottosen også flyttes over på de ydre faktorer: - Vi har en tendens til at psykologisere skilsmisse og tro, at børn bliver homoseksuelle eller kriminelle, hvis deres forældre er blevet skilt. Men det der i virkeligheden er vigtigt, er ikke børnenes alder, men at børn af eneforsørgende forældre lider flere materielle afsavn. En analyse af børns familieforhold, som Mai Heide Ottosen foretog i 2000, viser, at knap 30 procent af kernefamilierne lider økonomiske afsavn mod 60 procent af de eneforsørgende. Afsavn, der blandt andet betyder færre middagsgæster og mindre medicinindkøb. Samtidig må børn af eneforsørgende oftere skifte parcelhuset ud med fugtige og usunde lejligheder. Og det har ifølge Mai Heide Ottosen en negativ effekt på børnenes sundhedstilstand.