EMNER

Småbørnsklubbens flytning fra Hørkærhytten

Svar til Jan Bjeldbak. Når der er tale om samarbejdsproblemer i en sag, er der altid to parter, og måske derfor også to versioner af historien. Jeg kan endnu engang kun bekræfte, at Hørkærhyttens bestyrelse altid har ønsket at samarbejde med vores lejere, herunder småbørnsklubben. Senest har bestyrelsen, på møde den 20. oktober, mellem parterne tilbudt at løse de eventuelle problemer, der er i Hørkærhytten, vedrørende arbejdsmiljø. På dette møde deltog også forvaltningen og arbejdsmiljøcheften. Eneste betingelse Hørkærhytten hver gang har stillet, er et veldokumenteret materiale, herunder omkostningsberegning på de ønskede forbedringer. Disse krav har ikke kunnet honoreres af småbørnsklubben, derfor ingen ændringer. For god ordens skyld, er det Børne- og ungdomsforvaltningen, der har godkendt ønsket om flytning. Herudover har Økonomiudvalget godkendt lejeaftalen på det nye lejemål, da lejeaftalen skulle gøres uopsigelig fra Kommunens side i 10 år. Jan Bjeldbak skriver herudover, at byrådet også er enig i, at det ville være en god idé at flytte fra Hørkærhytten. Mig bekendt, er denne sag ikke behandlet i byrådet. Vedrørende udsagnet om en relativ høj leje, kan jeg endnu engang kun udtale, at de ca. kr. 100.000 småbørnsklubben har betalt til Hørkærhytten, udelukkende er anvendt til rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse, vask og forbrugsstoffer. Disse udgifter flytter efter min mening videre til det nye lejemål, hvor der derudover skal betales en leje på ca. kr. 120.000 årligt. Forvaltningen har beregnet merudgiften for kommunen til kr. 92.000 årligt, hvilket jeg mener er i underkanten, men lad nu det være. Hvor skal disse penge komme fra - måske fra de øvrige institutioner i kommunen?