Skagen

Smålighedens grimme ansigt

Læserbrev om behov for sammenhold

Få danske byer - om nogen - kan som Skagen bryste sig af omgivelsernes bevågenhed. Interessen for Skagens ve og vel har sit udspring i de mange kvaliteter byen rummer, og alle os, der holder af Skagen, er forpligtet til at værne om disse værdier. Drachmann har om nogen i sin Midsommervise beskrevet byens særlige sjæl, der har bragt lokalsamfundet mange sejre, erhvervsmæssigt, arkitektonisk og kulturelt. I et bagudrettet perspektiv har Skagen dokumenteret mere end blot overlevelseskraft. Skagen har på mange felter bidraget til udviklingen, lokalt, regionalt og nationalt indenfor nævnte områder. Det er ikke tilfældigt, at folk fortsat valfarter til Skagen. Rammen, den unikke natur, er Vor Herres foræring, men vi har i ydmyghed på smukkeste vis forvaltet denne gave og har fortsat ansvaret for at udfylde rammen. Med dette udgangspunkt harmer det mig, når jeg konfronteres med smålighed, der alene har til hensigt at udøve benspænd for omgivelserne. Jeg henviser til den konflikt, der hersker på Fyrstuevej. Her generes flere af vejens beboer af en emsig herre, der ihærdigt har startet en langvarig resultatfattig proces, der sårer og fremmer konfliktlyst med naboerne. Jeg efterlyser fordragelighed og forståelse for andres motiver frem for gold ret til mistænkeliggørelse af andres motiver. Vi har et veludviklet demokrati, der har vedtaget spilleregler, der sikrer, at også den "lille mand" kan blive hørt. Men hvis målet kun er proces, der udøves med skyklapper, så kan den "lille mand" udstille demokratiet som ressourcetungt, langsomt og handlingslammet. Dette er i al sin beskedenhed en reel trussel mod demokratiet. Vi er nødt til at tage et opgør med den bagstræberiske mentalitet, der kun ønsker at få et Skagen som i går, og hvis dette ikke er muligt, så et Skagen som i dag. Dette er ikke i Skagens ånd og ej heller omfattet af den sjæl i Skagen, som Drachmann så smukt beskriver i sit digt. Denne mentalitet bidrager alene til at stoppe alt initiativ og affolke Skagen. Dette er den største trussel mod fastholdelse og udvikling af Skagens position, Vi har ikke brug for at skabe afstand, men behov for sammenhold, hvis Skagen skal komme gennem de udfordringer, som "Udkantsdanmark" generelt er ramt af.