Småligt drilleri

BROTAKST:Mogens Nørgård Pedersen (KD) kritiserer 29.12. Dansk Folkeparti for at ville lægge stemmer til regeringens forslag om at sænke taksterne på Storebæltsbroen. For almindelige danskere virker det da underligt, at blot fordi Kristendemokraterne og socialdemokraterne af mærkværdige grunde pludselig stiller sig på bagbenene, skal et forslag, der ellers i et godt stykke tid har haft bred opbakning i Folketinget, lide skibbrud. Flertallet for at sænke brotaksterne er til stede, og man kan ikke rimeligvis klandre DF for at ville bruge dette flertal. Nørgård Pedersen kender den basale økonomiske grundsætning: jo lavere pris, des større forbrug. Det samme vil givetvis også gælde på Storebæltsbroen. Derfor behøver tilbagebetalingstiden ikke nødvendigvis at blive forlænget, hvis priserne bliver sænket. Værst er det dog, at han ægger til smålig misundelse, når han sammenligner prisen på transport mellem Læsø og Frederikshavn med prisen for at passere Storebælt og endda - stik imod alle facts - konkluderer, at mobiliteten i samfundet vil lide skade. Hvis mobiliteten lider skade, er det da netop p.g.a. den kæmpebom, som er lagt ned midt imellem landsdelene og som man i en almindelig personbil skal betale 250 kr. for at passere. Øget mobilitet er således et af de stærkeste argumenter for at sænke brotaksterne over Storebælt. DF er et af de partier, der har arbejdet mest for at tilgodese øsamfundene, hvilket bl.a. har givet sig udslag i, at småøerne nu kan fortsætte som selvstændige kommuner efter strukturreformen. Samtidig vil DF naturligvis også tage hensyn til, at Mols Linien kan fortsætte, så Nordjylland også i fremtiden kan have en god forbindelse til Sjælland til konkurrencedygtige priser.