Danmark

Småreparationer er ikke nok

VÆKST Vi danskere har som bekendt ikke noget imod udvikling - bare den ikke indebærer de helt store forandringer. Og nu betaler vi prisen: Blandt samtlige 31 OECD-lande er Danmark det land, som tegner sig for den laveste årlige vækst. Hovedårsagen går for at være manglen på politiske reformer, der kan øge udbuddet af arbejdskraft - og der vil fortsat være dømt lav vækst i Danmark, så længe det ikke lykkes at gennemføre reformer på arbejdsmarkedet. Også en VK-regering, båret af et parti, Venstre, der i de første år førte sig frem under mottoet ”Tid til forandring”, er nødt til at indse, at småreparationer ikke gør det i længden, hvis vi vel at mærke ønsker vækst.