Småt kan da sagtens være godt

Små kommuner kan leve videre, hvis de får lov, mener borgmester H. C. Maarup (S)

ARDEN:Sammenlægning eller ej. Som en hvirvelvind hen over det danske kommunekort har den nært forestående rapport fra regeringens nedsatte strukturkommission sat fart i meldingerne fra nord, syd øst og vest. Og blandt andet viklet Arden ind i et fjordsamarbejde med Mariager, Hobro og Hadsund. Det sidste ord er i sagens natur ikke sagt. Mange vil følge. Set fra H. C. Maarups (S) borgmesterkontor ligner Arden nu ingenlunde en lille nødstedt landkommune med stærk trang til at finde partnere i et storkommunalt fællesskab. - Slet ikke. Vi kom ude med et fantastisk flot regnskab for 2002 uden overskridelser. Alt tyder på, at det samme gør sig gældende for 2003. Men meget afhænger af de vilkår, staten fremover giver os. De sidste par år har Arden været begunstiget af en særtilsskudspulje for vanskeligt stillede kommuner, hvilket har indbragt os rundt regnet 10 millioner kroner pr. år, forklarer han. I knæ - hvis man vil - Hvis statsmagten virkelig ønsker at tvinge de små kommuner i knæ, kan den bare gøre det ved at skrue på de håndtag, der hedder bloktilskud og refusioner. Omvendt: etablerer man en ordentlig og langtidsholdbar økonomisk udligningsmodel, så kan vi såmænd sagtens få tingene til at hænge fornuftigt sammen i en lille kommune som Arden, forsikrer H. C. Maarup - og anbefaler folketinget at følge intentionerne i den såkaldte landsplanredegørelse om at skabe ens vilkår for land og by. - Når jeg læser i redegørelsen forbløffes jeg ofte over den disharmoni mellem det, man skriver, og det man gør. Som med eksempelvis midler fra turismen, der flyttes fra Nordjylland til Ørestaden. Eller tag nærbanedriften. Halvtimesdrift med toget vil virkelig betyde noget for Arden. Men vi har end ikke garanti for, at nærbanen inden for de næste 10 år videreføres til Hobro. Hvorimod hovedstaden uden dikkedarer får sin metro, anfører H. C. Maarup. Stærkt netværk Et af argumenterne for at sammenlægge små kommuner og søge mod store enheder går på at opbygge et bedre fagligt miljø via en mere talstærk forvaltning. - Jamen, vi har aldrig oplevet ikke at kunne få vore stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Og selv om vi har en lille forvaltning med små kontorer, sidder vi jo ikke og opfinder den dybe tallerken hver dag. Tværtimod kan vore ansatte via et veludviklet computernetværk hurtigt trække relevanter oplysninger ud. Står en socialrådgiver og skal afgøre en konkret sag, kan han eller hun via nettet søge afgørelser i lignende sager. Vi abonnerer på diverse lovguider og så har kommunerne et vældigt godt fagligt netværk, så jeg ser altså ikke noget problem i at være lille, siger borgmesteren. Ej panik før lukketid Op til kommunalreformen i 1970 oplevede man mange steder små sognekommuner, der tømte kassen på sidsteøjebliks-projekter inden man slog pjalterne sammen med naboerne. Maarup afviser, at det er et lignende udslag af panik før lukketid, som har bragt ikke færre end fire halprojekter frem i lyset. - Alle fire byer har jo reelt barslet med haltanker i fem til 10 år. Det gælder Astrup og Vebbestrup, som ikke har nogen hal, men også Arden og Valsgaard, som længe har gjort sig tanker om at udvide. Skuffeprojekter, som naturligt bringes frem i lyset, fordi pressen fokuserer på området, vurderer H. C. Maarup. Reform eller ej. Synlige forandringer har de senere år sat sit præg på Arden Kommune, hvor skolerne på tur får ansigtsløftninger i millionklassen og klæder sig på til Folkeskolen År 2000. Mindre enheder - leve-bo-miljøer med lejligheder - afløser snart det gamle værelsesopdelte plejehjem, og i 2004 venter den nye station, som endelig vil besegle bilisters muligheder for at krydse banesporet. Bymidten fornyr sig med Arden Bycenter, hvor endnu en karré - hjørnet af Vestergade og jernbanegade nedrives og fornyes. - Vi har fået tøjbutik og apoteksudsalg, og jeg har en positiv forventning om, at mere er på vej. Jeg hører da med mellemrum sonderinger om priser på butikslejer og den slags, bemærker H. C. Maarup. Sidst men ikke mindst glæder jeg mig over de nye tiltag og det sammenhold, landbypuljen er med til at fremme i de små samfund, hvor jeg oplever, hvordan selv mindre puljebeløb er med til at sætte nye initiativer igang, siger borgmesteren.