Småt med trafiknyhederne

Eksperter har allerede én gang godkendt Hostrupvej-sag

HOBRO:To millioner kroner på taget, ikke i hånden, og en trafikanalyse, der ligner de tidligere. Det er det nye i sagen om supermarked eller ej på Hostrupvej. Et emne Hobro Byråd genoptager på aftenens møde. Ganske vist sagde et flertal på otte mod seks byrådsmedlemmer 7. oktober nej til lokalplanen, der skal tillade supermarked og 48 boliger på Hostrupvej. Men nej-sigerne Inger Winther og Jan Hviid, begge Venstre, har skiftet mening. De henviser til en ny trafikanalyse lavet af rådgivningsfirmaet Cowi. Cowi sætter trafiktal på sagen. Firmaet regner også kølængder og ventetider ud, men når alt kommer til alt, er der ikke meget nyt i forhold til den plan, som et mindretal i teknisk udvalg ønskede byrådets godkendelse af i oktober. Cowi anbefaler en venstre-svingsbane på Hostrupvej ind til Lidl. Men det fandt teknisk udvalg også ud af. Faktisk havde udvalget også planen omkring trafikeksperter, nemlig trafikrevisorer på amtets vejkontor. De kom med anbefalinger. Det sammen gjorde Hobro Politi, og løsningen af det trafikmæssige blev på flere punkter rettet til for at imødekomme både politiet og amtet. Brug for lysregulering Derimod er det nyt, når Cowi vurderer, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for et signalreguleret kryds ud for supermarkedet, hvis den generelle trafikmængde i de kommende år stiger. Under behandling af sagen i teknisk udvalg var Preben Jensen (K), Erik Lassen (V) og Kim Laursen (V) imod lokalplanen, og de fik støtte af flertallet i byrådet. Under debatten benægtede ingen, at f.eks. politiet sagde god for trafiksikkerheden i forbindelse med lokalplanen. Men det var udsigten til endnu mere trafik på Hostrupvej, som angiveligt fik modstanderne til at stemme nej. På dette punkt er situationen uforandret: Et supermarked og 48 boliger vil helt sikkert øge trafikmængden på Hostrupvej. To millioner - måske En nyhed er det, at den tyske supermarkedkæde Lidl med en underskrevet hensigtserklæring lover at betale op til to millioner kroner for foranstaltninger, der skal forbedre trafiksikkerheden på Hostrupvej. Men det er ikke nyt, at Lidl på det punkt skulle ry- ste op med kroner. Under teknisk udvalgs behandling af sagen har man hele tiden opereret med, at ”bygherren skal bekoste projekteringen og etableringen af svingbaner eller kanaliseringsanlæg med mere på Hostrupvej”. Hobro Kommune skal nok heller ikke straks begynde at muntre sig med trafiktiltag for to millioner kroner på Hostrupvej. Lidl vil nemlig kun betale for ”afhjælpende foranstaltninger, der er dokumenteret ved en uvildig analyse”. Dertil kommer, at Lidl mener, at supermarkedet ikke vil skabe problemer med trafik eller sikkerhed, og derfor er der indtil videre ikke noget at bruge pengene til. Lidl foreslår, at man venter med at gøre noget, til supermarkedet er bygget og virkningen på trafikken er vurderet i praksis.